Stipendijas

Plašais studiju un pētniecības iespēju piedāvājums augstskolās ir lieliska iespēja papildināt savas zināšanas. Katrs students, pētnieks un augstskolas pasniedzējs var atrast savām interesēm un spējām vispiemērotāko studiju programmu, pētniecības vai tālākizglītības programmu.

Alfrēda Tefera fonds F.V.S.

Finansējums paredzēts studentiem no Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, kuri vēlas pabeigt studijas (neskaitot bakalauru), doktorantūru, aspirantūru vai zinātnisku projektu, finansējums pēdējam studiju gadam. Pieteikties aicināti studenti un doktoranti no humanitārajām un sociālajām zinātnēm, no mākslas un mūzikas virziena, kā arī no arhitektūras, lauksaimniecības un meža zinātnēm.

Pieteikšanās termiņš: jebkurā laikā

Lasīt vairāk angļu valodā >>

Bavārijas atbalsta iniciatīva Vācijas skolām ārzemēs un Vācijas partnerskolām (BayBIDS)

Bavārijas atbalsta iniciatīva Vācijas skolām ārzemēs un Vācijas partnerskolām (BayBIDS)

BayBIDS nākamajam akadēmiskajam gadam piešķir stipendijas absolventiem no vācu skolām ārzemēs un no Vācijas partnerskolām, kurās tiek mācīta vācu valoda, kā arī studentiem, kuri rudens semestrī vēlas uzsākt studijas kādā Bavārijas universitātē vai lietišķo zinātņu universitātē.

Pieteikšanās termiņš: 30.06.2022.

Lasīt vairāk (vācu valodā) >>

Berlīnes parlamenta studiju stipendija

Berlīnes parlaments piešķir stipendijas visu studiju virzienu absolventiem un doktorantiem no Francijas, Lielbritānijas, ASV un postpadomju valstīm, kuri vēlas apmeklēt Berlīnes pētniecības iestādes.

Pieteikšanās termiņš: līdz 15. decembrim katru gadu

Lasīt vairāk vācu valodā >>