Nozaru vācu valodas apguves centrs

Centrā pieejama nozaru literatūra un vārdnīcas ar uzsvaru uz vācu valodas didaktiku, vācu valodas kā svešvalodas apguvi, bet, galvenokārt, uz specializēto vācu valodu medicīnas, jurisprudences, ekonomikas un tehnikas nozarēs.

 

Nozaru vācu valodas apguves centrā pieejamas:

  • Vienvalodīgas vācu valodas vārdnīcas;
  • Latviešu-vācu un vācu-latviešu vārdnīcas;
  • Terminoloģijas vārdnīcas dažādās nozarēs;
  • Mācību literatūra (bankas, ekonomika, profesionālā komunikācija, viesnīcu darbība, lauksaimniecība, medicīna).

Piedāvājumu papildina leksikoni un rokasgrāmatas vācu valodā dažādās jomās:

  • Humanitārajās zinātnēs (valodniecībā un literatūrā, filozofijā, mūzikā, mākslā);
  • Dabas zinātnēs (ķīmijā, bioloģijā, matemātikā, fizikā);
  • Sociālajās zinātnēs (psiholoģijā, ekonomikā, informācijas un komunikācijas zinātnē);
  • Izglītībā.

Līdzās pamatpiedāvājumam mācību centrā ir pieejami arī latviešu valodas mācību materiāli un literatūra par Latviju un Baltijas valstīm latviešu un vācu valodās.

 

Daļa grāmatu tagad ir pieejama arī Latvijas Universitātes kopkatalogā.

Pilnīgs pieejamo grāmatu un mediju saraksts

Grāmatas netiek dotas līdzi. Mācību centrā var strādāt uz vietas un nepieciešamo kopēt bez maksas.

 

Darba laiks: pēc vienošanās

Nozaru vācu valodas apguves centra izveidi finansēja Rotari klubi: Rotary Club Bochum-Rechen, Auxerre/Frankreich, Rotary International un Rīgas Hanzas Rotari klubs.

kisspng-rotary-international-rotary-club-of-toronto-clip-a-5b74dabfeaf1a1.9685139515343848319623