Iesniedzamie dokumenti

  • Projekta pieteikums sastāv no projekta pieteikuma, finansēšanas plāna un Vācijas partnera/-u sadarbības apliecinājuma.
  • Pieteikuma sagatavošanā jāizmanto tikai un vienīgi Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja sagatavotās dokumentu veidlapas 2021. gadam.
  • Projekta pieteikums un finansēšanas plāns jāiesniedz vācu valodā (ar projekta kopsavilkumu angļu valodā) vai angļu valodā (ar projekta kopsavilkumu vācu valodā), izmantojot veidlapu „Projekta pieteikuma veidlapa 2021 vācu valodā” vai „Projekta pieteikuma veidlapa 2021 angļu valodā”.
  • Aizpildot veidlapas, jāņem vērā 2021. gada projektu konkursa vadlīnijās norādītie nosacījumi Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu īstenošanai.
  • Vācijas partnera/-u sadarbības apliecinājumam ir jābūt sagatavotam uz sadarbības universitātes veidlapas. Partnera apliecinājumam ir jābūt Vācijas partnera parakstītam. Sākotnēji partnera apliecinājums var tikt iesniegts skenētā veidā, bet projekta apstiprināšanas gadījumā, būs jāiesniedz apliecinājuma oriģināls.
  • Visi projekta pieteikuma dokumenti jāiesniedz projektu pieteikumu portālā, vēlākais, līdz projektu iesniegšanas termiņa beigām līdz plkst. 23.59 (pēc Baltijas valstu laika joslas).
  • Nepilnīgi projektu pieteikumi netiks izskatīti.

Dokumenti

Vācijas partnera/-u sadarbības apliecinājums uz partneruniversitātes veidlapas

    Projektu portāla lietošanas rokasgrāmata