ZnO nanodaļiņu raksturošana to izmantošanai funkcionālās ierīcēs

Projekta norises laiks

01.09.2024. - 14.11.2024.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Kauņas Tehnoloģiju universitāte
flag-DE
Ķīles Universitāte

Projekta vadītājs

Dr. Simas Rackauskas

Projekta mērķis(i)

Uzsākt sadarbību pētījumos ZnO nanomateriālu funkciju kompozītu pētīšanā ar pielietojumiem sensoros, memristīvajā pārslēgšanā un nejromorfiskajā inženierijā. Dr. Rackauskas strādā pie augsta izdevīguma ZnO nanoparticulu nanovadu un nanoparticulu sintēzes, to funkcionalizēšanas un pašorganizēšanās tīklos, kas piedāvā lielu pielietojuma potenciālu optoelektronikā un nejromorfiskajā skaitļošanā. Mērķis ir raksturot ZnO nanomateriālu elektriskās īpašības, definējot to piemērotību ātrai reakcijai sensoros vai nejromorfiskajā skaitļošanā. Iegūtie rezultāti būs ilgtermiņa saskaņotas pūles un sadarbības sākumpunkts ZnO nanomateriālu kompozītu pielietojumā, tiek plānotas kopīgas publikācijas un projektu iesniegumi.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

Publisks seminārs “ZnO nanovadu tīkli: sintēze, īpašības un funkcionalizācija” Ķīles Universitāte, 30.10.2024.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa: diskusijās un raksturošanā iesaistītie pētnieki.

Personu skaits: 4

 

Netiešā mērķa grupa: pētnieki, kas gūs jaunas zināšanas un būs iesaistīti nākotnes sadarbībās.

Personu skaits: 20