Zinātniski praktisks kolokvijs “Universitāte – Uzņēmējdarbība”

Projekta norises laiks

01.08.2011. - 30.11.2011.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Vismāras Augstskola

Projekta apraksts

2011.gada 26.-27.septembrī Latvijas Universitātē notika starptautiskā zinātniskā konference „Eiropas integrācija un Baltijas jūras reģions: dažādība un perspektīvas”. Konferenci organizēja Latvijas Universitāte sadarbībā ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju, Ziemeļu Ministru padomes pārstāvniecību Latvijā, Kanādas vēstniecību, Somijas vēstniecību un citām organizācijām
Konference tika atklāta 2011.gada 26.septembrī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Raiņa bulvārī 19, Mazajā aulā. Pēc konferences atklāšanas, plkst. 12:00, sākās darbs 11 konferences paralēlajās sesijās un darba grupās, tai skaitā, ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju kopīgi organizētais „Universitātes – Biznesa partnerības” forums.
Sadarbībā ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju konferences ietvaros tika organizēts forums – apaļā galda diskusija „Universitātes – Biznesa partnerība”. Forumā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieki, tai skaitā, studenti, jaunie zinātnieki, pētnieki, augstskolu mācībspēki, augstskolu vadības un administrācijas pārstāvji, politikas jomas pārstāvji, uzņēmēji., kā arī valsts, nevalstisko un starptautisko organizāciju augsta līmeņa pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Čehijas, Somijas, Ukrainas un Kanādas.
Galvenās foruma diskusiju tēmas skāra jautājumus saistībā ar universitātes – uzņēmējdarbības partnerību, tai skaitā, uzņēmējdarbības izglītību, sociālajiem, ekonomiskajiem, tiesiskajiem, kultūras un reģionālajiem aspektiem Eiropas integrācijas un Baltijas jūras reģiona attīstības kontekstā, īpašu uzmanību pievēršot akadēmiskās un uzņēmējdarbības vides sadarbībai. Foruma mērķis bija veicināt universitāšu darbību un attīstību reģionos, lai nodrošinātu kohēziju starp reģioniem un veidotu vienmērīgu un līdzsvarotu valstu ekonomisko, sociālo un zinātnisko attīstību. Globālajā ekonomiskajā un sociālajā vidē pārmaiņas pēdejos dažos gados notiek straujāk un tās ir ietekmīgākas
kā jebkad agrāk, turklāt izeja no esošās situācijas nav viennozīmīga un skaidra. Tāpēc šajā pārmaiņu un nenoteiktības laikā ir izteikti svarīgi veidot stratēģiskas akadēmiskās uz biznesa vides partnerības, kurās piedalītos visas sociāli ekonomiskajā vidē iesaistītās puses. Konferences un foruma laikā pētnieki, eksperti un citi dalībnieki prezentēja pētījumu rezultātus un dalījās ar pieredzi universitātes zinātniski pētnieciskās vides pilnveidošanā un pārstrukturēšanā, iesaistot uzņēmējdarbības vides metodes un elementus universitātes pamatdarbībā.
Foruma rezultātā ir stiprinātas Baltijas valstu, Vācijas un citu valstu attiecības, veidojot stabilu pamatu un augstu tuvākās nākotnes potenciālu kopīgu zinātnisko pētniecisko projektu un kopīgu akadēmisko aktivitāšu īstenošanai ar partneriem no akadēmiskās, diplomātiskās, politiskās un uzņēmējdarbības vides.