Zinātniskā konference “Attālināto veselības aprūpes pakalpojumu tiesiskie aspekti: Vācijas un Baltijas valstu pieredze”

Projekta norises laiks

15.02.2022. - 31.10.2022.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte
flag-DE
Lietiško zinātņu universitāte
flag-LT
Mikola Romera Universitāte

Projekta mērķis

Veidot stratēģisko tīklu, realizējot starptautisko sadarbību telemedicīnas un attālināto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā. Īpaši akcentēta tiks izpētes tiesiskie un ētiskie aspekti, tādejādi nostiprinot pētniecības partnerību nākotnē.

Veicināt izcilību un paaugstināt pētnieku, akadēmiskās vides pārstāvju, studentu, ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu zinātnisko kapacitāti informācijas un  pieredzes apmaiņas jomā.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Starptautiskā zinātniskā konference par izaicinājumiem telemedicīnas un attālināto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas tiesiskiem un ētiskiem izaicinājumiem un to ietekmējošajiem faktoriem. Norises vieta: Rīgas Stradiņa Universitāte (Dzirciema iela 16, Rīga, Latvija).
  2. Konferences zinātnisko rakstu krājuma izveide un  publicēšana.

Projekta tiešā un netiešā mērķa

Tiešā:

  • konferences dalībnieki – ārstniecības personas, ārstniecības iestāžu pārstāvji, datu speciālisti, juridiskās profesijas pārstāvji (juristi, tiesneši, advokāti, izmeklētāji, juristi), citu profesiju pārstāvji, kuru darbība saistīta ar attālināto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (80-100 cilvēki).
  • Konferences zinātniski pētniecisko rakstu krājumā iekļauto darbu lasītāji (vairāk kā 100 cilvēki).

Netiešā: tiešsaistes konferences un tās ieraksta klausītāji. Links uz konferences ierakstu tiks izsūtīts ārstniecības iestādēm un organizācijām, tiesu iestādēm un citu jomu pārstāvjiem. Vienlaikus konferences ieraksts būs pieejams studējošajiem, docētajiem, akadēmiskās vides pārstāvjiem.