„Zinātne, sabiedrība un laikmets: Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības darbība un tās zinātniskā un sabiedriskā nozīme”. Starptautiska zinātniska konference

Projekta norises laiks

05.01.2015. - 04.02.2015.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Johana Gūtenberga Maincas Universitāte
flag-EE
Tallinas Universitāte

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis ir Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības aktualizēšana, organizējot starptautisku konferenci.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Starptautiska konferences projekta izstrāde
  2. Konferences organizēšana

Projekta mērķa grupa

Zinātnieki, studenti, doktoranti un jaunie zinātnieki, skolnieki, kopā 120  personas.