Zināšanu pārvaldība kā uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījums: salīdzinošais pētījums Vācijas (Meklenburgas-Priekšpomerānijas) un Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kontekstā

Projekta norises laiks

01.01.2012. - 15.12.2012.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Daugavpils Universitāte
flag-DE
Vismāras Augstskola

Projekta mērķis

Zināšanu pārvaldība Vācijas un Latvijas mazajos un vidējos uzņēmumos. Sadarbojoties Vismāras augstskolai un Daugavpils Universitātei, tiks veikts salīdzinošs pētījums, tā datu apstrāde un analīze. Pētījuma rezultātā būs iespēja salīdzināt zināšanu pārvaldības aspektus Vācijas un Latvijas uzņēmumos. Ievērojot Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu zināšanu pārvaldības nepietiekamo izpratni un pielietojumu, tiem būs lietderīgi iepazīt Vācijas uzņēmumu pieredzi zināšanu pārvaldības iespēju izmantošanā. Pētījuma rezultātā tiks izstrādāti un piedāvāti secinājumi un ieteikumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tiem aktuālos zināšanu pārvaldības aspektos.  

Projekta galevnās aktivitātes

Pētījuma organizēšana un rezultātu analīze, semināra organizēšana pētījuma rezultātu   izplatīšanai, projekta publicitātes nodrošināšana.

Projekta mērķa grupa

Mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji, uzņēmēji, docētāji, pētnieki, studējošie.