Zināšanu kopproducēšana informācijas loģistikas jomā

Projekta norises laiks

01.07.2013. - 15.12.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Rostokas Universitāte

Projekta mērķis

Projekts “Zināšanu kopproducēšana informācijas loģistikas jomā” ir paredzēts Rīgas Tehniskās universitātes (Latvija) un Rostokas Universitātes (Vācija) kopīgu lietišķo pētījumu veikšanai informācijas loģistikas jomā, izmantojot pieeju, kas balstās uz industrijas un akadēmiskās nozares kopdarbību jaunu zināšanu radīšanā (kopproducēšanā).

Mērķi:

 1. Paplašināt abu universitāšu sadarbību ar industriju informācijas loģistikas jomā.
 2. Veikt zinātnisko iestrādi informācijas loģistikas jomā ar potenciālu piesaistīt finansējumu no ES finansēšanas shēmām.
 3. Izstrādāt stratēģisko plānu finansējuma piesaistei pētījumiem zināšanu kopprodukcijas un informācijas loģistikas jomā ar industrijas līdzdalību.
 4. Iestrādāt zināšanu kopproducēšanu maģistra līmeņa studiju programmās “Biznesa informātika” Rostokas universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē.

Projekta galvenās aktivitātes

 1. Zināšanu kopproducēšanas iespēju analīze Rīgas un Mēklenburgas-Priekšpomerānijas reģionos, kā arī tās izmantošanas piemēru sagatavošana.
 2. Informācijas loģistikas semināra/sesijas PoEM 2013 organizēšana Latvijā
 3. Mācību materiālu izstrāde studentiem
 4. Tālāko pētījumu finansējuma iespēju analīze un stratēģijas tā piesaistei izstrāde.

Projekta mērķa grupa

 1. Informācija par semināru tika paziņota sociālajos tīklos un avīzē „Dienas Bizness“. Informāciju avīzē „Dienas Bizness“ apskatīja 54 uzņēmumu pārstāvji. Seminārā piedalījās pārstāvji no 8 vietējiem un 2 ārzemju uzņēmumiem, kā arī vēl 4 ārzemju universitāšu pārstāvji.
 2. Projektā piedalījās 6 RTU pētnieki un 3 RU pētnieki.
 3. Lekcijas par informācijas loģistiku apmeklēja vairāk kā 30 RTU studenti un 21 RU students. 22 RTU studenti piedalījās seminārā „Informācijas loģistika“, daļa no viņiem piedalījās arī kā uzņēmumu pārstāvji. 12 studenti iesniedza savus pētījumus, kas bija izstrādāti atbilstoši projektā izveidotajam modelim.