Zināšanu atkārtota izmantošana un koplietošana fraktālās un tīklveida organizācijās

Projekta norises laiks

01.01.2011. - 15.12.2011.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Rostokas Universitāte

Projekta apraksts

Projekta mērķis bija nodibināt ciešas saites starp abām universitātēm Biznesa informātikas pētījumu un izglītības jomā. Lielākie ieguvēji no šī projekta ir 36 “Biznesa informātikas” studenti RTU un Rostokas Universitātē, kā arī vairāk kā 20 pētnieki, kas darbojas biznesa informātikas un uzņēmumu modelēšanas jomā. Galvenās aktivitātes projektā bija šādas: pētījumi abās institūcijās, semināra organizēšana, liekot uzsvaru uz dzīvotspējīgām sistēmām, apmaiņas lekcijas starp Rīgas Tehnisko universitāti un Rostokas Universitāti. Projekta īstenošanas laikā bija iespējams iepazīties ar pētījumiem un mācību aktivitātēm partneruniversitātēs, kā arī tika iegūta labāka sapratne par administratīvajām un juridiskajām iespējam un ierobežojumiem, sadarbojoties studiju programmu līmenī. Projekts deva labu iespēju labāk saprast otru sadarbības partneri un piedalīties tā studiju procesā. Izmantotā metode pētījumiem un sadarbībai studiju procesā bija šāda: Sagatavošanās darbu veica katra institūcija atsevišķi, tad rezultāti tika izanalizēti un par tālākiem plāniem vienojās abas puses tikšanas laikā. Šāda pieeja nesa labus augļus un deva iespēju veiksmīgi izstrādāt divus zinātniskos rakstus, noorganizēt minikonferenci/seminārus, nolasīt lekcijas un sagatavot studiju materiālus, iekļaušanai lekciju kursos. Tālākais pētījumu virziens par dzīvotspējīgu sistēmu perspektīvam fraktālu uzņēmumu analīzē ir izveidots, kā arī ir iedibināts pamats tālākai sadarbībai mācību procesā, proti, savstarpējai sadarbībai maģistra darbu izstrādē, studentu apmaiņai ERASMUS programmu ietvaros, kā arī  kopīgo vai dubulto grādu iegūšanas iespēju izmantošanai.