Volatolomiskās pieejas translācijas medicīnā

Projekta norises laiks

01.06.2023. - 15.11.2023.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Igaunijas Veselības zinātņu universitāte
flag-DE
Ulmas Universitāte

Projekta vadītājs

Dr. Radu Ionescu

Projekta mērķis(i)

Projekta mērķis ir uzsākt sadarbību starp EMU un UULM volatolomikas jomā, kuras pieeja tiek izmantota translācijas medicīnā.

Abās iestādēs ir ļoti aktīvas pētniecības grupas, kas nodarbojas ar volatolomikas pētījumiem biomedicīnas vajadzībām. Katras grupas izmantotās pieejas ir savstarpēji papildinošas (gāzu hromatogrāfija un ķīmiskie gāzu sensori EMU; uz infrasarkano starojumu balstīta gaistošo vielu noteikšana UULM), tādējādi tām piemīt liels sinerģijas potenciāls, ko partneri ir identificējuši un ko varētu izmantot turpmākajos sadarbības projektos.

Projektam būs divi posmi:

  1. UULM darbinieku sākotnējā vizīte EMU pirmā kontakta nodibināšanai
  • UULM darbinieki apmeklē EMU pētniecības telpas;
  • Apaļā galda diskusijas, kurās abas komandas iepazīstinās ar savām pētniecības pieejām, pašreizējiem projektiem šajā jomā un nākotnes pētniecības plāniem;
  • Diskusija par kopīgu pētniecības priekšlikumu sagatavošanu. Galvenā paredzētā programma: EK aicinājums iesaistīties Twinning (pieteikumu iesniegšanas termiņš: 28.09.2023.)

 

2. EMU darbinieku pārbaudes vizīte UULM

  • EMU darbinieki apmeklē UULM pētniecības telpas;
  • Prezentācija par UULM izstrādāto “viedo Petri trauciņu” gaistošo vielu paraugu ņemšanai no barotnēm un audiem, kas atbilst EMBRYOVOCS pētījumiem (EMU koordinētais, EK finansētais projekts).

Nākamie pasākumi saistībā ar Twinning priekšlikumu un turpmākas kopīgās sadarbības perspektīvu izvērtējums.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. UULM darbinieku sākotnējā vizīte EMU pirmā kontakta nodibināšanai.

Norises vieta: Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte, Tartu, Igaunija.

 

  1. EMU darbinieku pārbaudes vizīte UULM

Norises vieta: Ulmas Universitāte, Ulma, Vācija.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķgrupa: Iesaistītās EMU un UULM pētnieku grupas: ~15 personas

Netiešā mērķgrupa: Citi pētnieki no Igaunijas, kas iesaistīti EMBRYOVOCS projektā (Veselības tehnoloģiju kompetenču centrs (CCHT); Tartu Universitāte (UT)): ~ 10 personas; citi pētnieki no UULM un saistītā Hāna-Šikarda Mikroanalīzes sistēmu institūta Ulmā (HS): ~10 personas