Virtuālās realitātes un digitālās inženierijas risinājumu virzīšana Baltijas valstīs

Projekta norises laiks

01.07.2012. - 15.12.2012.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Fraunhoferas IFF Institūts Magdeburgā

Projekta mērķis

Veicināt inženierzinātņu speciālistu sagatavošanu Baltijas Valstīs, izmantojot Virtuālas realitātes un Digitālas inženierijas inovāciju risinājumus.

Projekta galvenās aktivitātes

  • demonstrācijas programmatūras adaptēšana Baltijas tirgu apstākļiem un to instalēšana RTU BONITA māzas izstādes (showroom) telpās;
  • sadarbības līguma sagatavošana starp Fraunhofera IFF un RTU digitālās inženierijas jomā;
  • starptautiskā semināra (workshop) organizēšana: 3rd International Workshop on Intelligent Educational Systems and Technology-Enhanced Learning (INTEL-EDU 2012). Pirmais INTEL –EDU seminārs tika organizēts Starptautiskas konferences „13th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems” (ADBIS 2009) ietvaros, otrais – Starptautiskās konferences „10th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research” (BIR 2011) ietvaros.
  • Trešais seminārs tiks organizēts, kā RTU starptautiskās konferences sastāvdaļa un tiks veltīta RTU 150.gadadienai. Galvena referātu uzmanība tiks pievērsta digitālās inženierijas metožu pielietošanai izglītībā un uzņēmumu darbībā.

Projekta mērķa grupa

Baltijas valstu tehnisko augstskolu studenti un uzņēmumi, kuros strādā inženierzinātņu speciālisti.

Projekta pamatā ir trīs projektu rezultāti:

  • DeBaVar_Net : Vācijas – Baltijas Kompetences tīkls Virtuālās realitātes inovāciju produktu un servisu atbalstam (projekts tika finansēts no BMBF līdzekļiem – Izglītības un Zinātnes Federatīvā ministrija)
  • BONITA : Baltijas jūras reģiona INTERREG programmas projekts „Baltijas jūras transreģionālais tīkls informācijas tehnoloģiju inovatīvu risinājumu virzīšanai“
  • Latvijas Zinātnes Padomes grants (virziens – Lietišķās programmatūras izstrāde).