Viļņu iedarbības uz piekrastes struktūrām intensitātes mērījumi lauka apstākļos ar spiediena mērierīces palīdzību

Projekta norises laiks

01.02.2020. - 15.12.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tallinas Tehnoloģiju universitāte
flag-DE
Hamburgas Tehnoloģiju universitāte

Projekta vadītājs

Prof. Dr. Tarmo Soomere

Sasniegtie projekta mērķi

Jaunizstrādāta mērījumu sistēma tika pārcelta uz Igauniju un pirmo reizi izmantota Kakumäe Marina (mols) teritorijā. Viļņu mērīšanai tika izvietota arī viļņu virziena boja apm. 100m no konstrukcijas.

Ierīces tika veiksmīgi izmēģinātas dažādos apstākļos. Ir izstrādāti un piemēroti mērījumu un analīzes kārtība un procedūras. Īstenoto pieeju var izmantot arī citās interešu jomās ar līdzīgiem pētniecības tematiem. Lauka mērījumi tiks turpināti ziemas laikā.

Ir sasniegts vēl viens svarīgs projekta mērķis – zināšanu paplašināšana par viļņu un viļņu uzplūdu pastiprināšanos attiecībā uz piekrastes struktūrām Igaunijā un Vācijā. Turklāt ir izveidoti pamati turpmākai sadarbībai ar citām universitātēm Taivānā, kas varētu palīdzēt igauņiem uzstādīt lauka mērierīces viļņu mērīšanai piekrastē.

Vēl, projekta panākumus atspoguļo fakts, ka Hamburga ir nolēmusi sākt citu sadarbības projektu (“BRACER Coast”, kas sāksies 2021. gada janvārī) starp projekta partneriem un atbalstīs lauka mērījumu turpināšanu.

Plašāk ar projekta rezultātiem var iepazīties Tallinas Tehnoloģiju universitātes un Hamburgas Tehniskās universitātes mājas lapās, kur pieejamas arī prezentācijas “Description of Measurements in Haven Kakumäe, 2020” un “Field Measurements of Wave Run-Up on Coastel Structures with a Pressure Step Gauge”.

Projekta galvenās aktivitātes

Kopš 2020. gada augusta, Tallinā, Haven Kakumäe tiek mērīti viļņi un viļņu uzplūdumi. Projekta partneru institūtos Igaunijā un Vācijā tika veikta pirmā kopīgā analīze par viļņu un viļņu uzplūdi vētras laikā 2020. gada septembrī.

Projekta mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:
Hamburgas Tehniskās universitātes Upju un piekrastes inženierijas institūts, 20 darbinieki, aptuveni 150 bakalaura un 50 maģistra programmu studenti, 4 iesaistītās personas (projekta darbs).

Tallinas Tehniskās universitātes Kibernētikas institūta Viļņu inženierijas laboratorija, 13 darbinieki, 20 maģistra programmas studenti, 3 iesaistītās personas (projekta darbs).

Netiešā mērķa grupa:

Vadošie pārstāvji, kas atbild par piekrastes aizsardzību un pārvaldīšanu Šlēsvigas-Holšteinas federālajā zemē, Vācijā, kā arī inženierijas biroji Igaunijā un Hamburgā. Kopumā ap 20 personām.