Vieslekcijas Rīgas Stradiņa universitātē un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā

Projekta norises laiks

07.01.2013. - 26.04.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Stadiņa universitāte
flag-DE
Ķelnes Universitāte
flag-LV
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Projekta mērķis

Papildināt RSU Medicīnas fakultātes studentu zināšanas medicīnas vēsturē un ētikā, attīstīt pētniecisko metodoloģiju studiju procesā. Piedāvāt lekcijas Atvērtās universitātes klausītājiem. Izmantot videoierakstus arī pēc vieslekcijām studiju procesā, e-apmācībā un mūžizglītībā. Vienoties par doktorantu apmaiņas programmu.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Vieslekcijas
  2. Pārrunas par doktorantūras apmaiņas programmu
  3. Turpmākas sadarbības plāni
  4. Videoieraksti
  5. Lekciju popularizēšana e-studijas un mūžizglītības programmu ietvaros

Projekta mērķa grupa

RSU un LU medicīnas studenti, pasniedzēji un doktoranti. RSU Atvērtās universitātes klausītāji. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbinieki un mūžizglītības programmu apmeklētāji.