Viedā tekstila izmantošana elektroimpedances elpošanas novērošanai

Projekta norises laiks

15.01.2017. - 15.11.2017.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Furtvangenes Lietišķo zinātņu augstskola

Projekta mērķis

Medicīna plaši izmanto elpošanas monitorēšanu. To var izmantot arī citas jomās, piemērām, sporta, fitnesa, dziedātāju un pūšamo instrumentu spēlētāju apmācībā. Spirometrija nodrošina tiešu elpošanas tilpuma mērījumus, taču šo ierīci jāpiestiprināta pacienta mutei, kas ir neērti gan pacientam, gan slimnīcas personālam un apgrūtina spirometrijas izmantošanu ārpus slimnīcām. Ir izstrādātas vairākas metodes, lai aizstātu spirometriju, un viena no tām ir elektromagnētiskā impedances tomogrāfija (EIT). EIT ir nepieciešama virkne bio potenciāla elektrodu, kas jāpievieno pacienta krūtīm. Projekta ideja ir aizstāt tradicionālos elektrodus ar tiem, kas izgatavoti no vadoša trikotāžas tekstilmateriāla. Tekstila elektrodus var viegli integrēt pacienta apakšveļā, piemēram, T-kreklos, līdz ar to izveidojot instrumentu ikdienas elpošanas uzraudzībai slimnīcās, mājās, fiziskās aktivitātes laikā. RTU provizoriskais pētījums parādīja, ka šādi elektrodi spēj izmērīt cilvēka biopotenciālus, tādus kā EKG vai elektromiogrammu. Dota projekta mērķis ir demonstrēt tekstilizstrādājumu elektrodu lietojamību EIT mērījumiem.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Informācijas apmaiņa un EIT sistēmas uzbūves apspriede (RTU, ITeM)
  2. ITeM vieslektoru vizīte RTU. EIT sistēmas apspriede, lekcija, seminārs 22.05.2017-23.05.2017 (RTU, Latvia)
  3. Tekstila EIT sistēmas prototipa izgatavošanā (RTU, Latvia)
  4. RTU vieslektoru / pētnieku vizīte ITeM. Kopīgo eksperimentu veikšana, lekcija un seminārs 12.06.2017-16.06.2017 (ITeM, Vācija)
  5. Eksperimenta datu apstrāde un analīze (RTU, ITeM)
  6. Publikācijas sagatavošana un iesniegšana (RTU, ITeM)
  7. Atskaites sagatavošana (RTU)

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Biomedicīnas Inženerzinātņu un nanotehnoloģiju institūta studenti (21 personas), Biomedicīnas Inženerzinātņu un nanotehnoloģiju institūta un Dizaina tehnoloģiju institūtā darbinieki (8 personas), Rīga Tehniskā universitāte

Tehniskās medicīnas institūta studenti un doktoranti (21 persona), Tehniskās medicīnas institūta darbinieki (13 personas),  Hochschule Furtwangen universitāte