Veiksmīga dzīvnieku slimību kontrole, izmantojot starpnozaru metodes

Projekta norises laiks

01.06.2020. - 15.12.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Veterinārā akadēmija (LSMU)
flag-DE
Frīdriha Leflera institūts (FLI)

Projekta vadītājs

Prof. Alvidas Malakauskas

Projekta mērķi(s)

Līdzdalības epidemioloģijas izcelsme ir meklējama sociālajās zinātnēs. To izmanto veterinārajā medicīnā kopš 20. gs. 80. gadiem. Līdzdalības epidemioloģijas pieeju galvenokārt pielietoja jaunattīstības valstīs, tostarp lauku kopienās, izstrādājot un īstenojot dzīvnieku slimību kontroli. Tomēr ieguvums no ietekmēto personu un galveno ieinteresēto personu līdzdalības kontroles pasākumu plānošanā un izpildē arvien vairāk tiek novērots arī attīstītajās valstīs.

Projekta mērķis ir labāk izprast dažādu ieinteresēto grupu pārstāvju uztveri un attieksmi pret dzīvnieku slimību kontroli (šajā gadījumā Āfrikas cūku mēris). Šai izpratnei vajadzētu palīdzēt uzlabot saziņu starp lēmumu pieņēmējiem dzīvnieku veselības nozarē un to skartajām ieinteresētajām personām un tādējādi padarīt efektīvāku cīņu pret dzīvnieku slimībām.

Turklāt projekta mērķis ir apmācīt Lietuvas sepciālistus līdzdalības epidemioloģijas (PE) jomā, lai ilgtermiņā uzlabotu komunikāciju starp ietekmētajām interešu grupām, zinātniekiem un lēmumu pieņēmējiem.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

  1. Plānots vienas nedēļas seminārs, lai apmācītu lietuviešu kolēģus PE teritorijā. COVID-19 pandēmijas dēļ šis seminārs, iespējams, būs jāorganizē tiešsaistē.
  2. Plānots sastādīt anketu par Āfrikas cūku mēri un izsūtīt to Lietuvas medniekiem. Balstoties uz mednieku atbildēm, tiks plānots līdzdalības pētījums. Šo pētījumu no 2020. gada augusta līdz oktobrim veiks Lietuvas kolēģi, kas piedalījās seminārā. Visā Lietuvā notiks 15-20 fokusgrupu diskusijas ar Lietuvas medniekiem (5-7 mednieki katrā grupā).

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Seminārs: Lietuvas veterinārārsti vai lēmumu pieņēmēji šajā specialitātē (8 cilvēki). PE pētījums: Āfrikas cūku mēra kontrolē iesaistīti Lietuvas mednieki (50–70 cilvēki), citas ieinteresētās personas un lēmumu pieņēmēji (15–30 cilvēki).

Netiešā mērķa grupa: visas Lietuvas amatpersonas dzīvnieku veselības jomā (15-30 cilvēki), jo apgūtās metodes var pielietot dažādām dzīvnieku slimībām un uzraudzības un kontroles sistēmām.