Vāciski runājošu folkloristu un vēsturnieku rakstu krājuma publicēšana igauņu valodā

Projekta norises laiks

01.07.2012. - 30.09.2012.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Igaunijas Folkloras institūts
flag-DE
Kristiāna Albrehta Universitāte Ķīlē

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir padarīt pieejamu vāciski runājošo valstu kultūrzinātnisku pētījumu rezultātus visiem interesentiem Igaunijā, kas sniedz iespēju popularizēt vācu folkloristu, etnologu un vēsturnieku darbus. Projekta iecerētais rezultāts ir krājuma izdošana igauņu valodā ar 12 folkloristu, etnologu un vēsturnieku rakstiem. Visiem autoriem, izņemot vienu, ir doktora grāds un ilggadēja darba pieredze savā nozarē. Projektā piedalīsies arī vācu konsultante, kuras pienākumos ietilpst zinātnisko kontaktu dibināšana. Rakstu krājuma raksti atklāj Igaunijā maz pētītas vai vēl neizpētītas tēmas, kā arī sniedz jaunu un saistošu pieeju tradicionāliem jautājumiem, kas rakstu krājumu padara par pievilcīgu plašam lasītāju lokam un rada interesi par kultūrzinātnisko pētniecību vāciski runājošās valstīs.

Tā kā Igaunijā pēdējo desmitgažu laikā vācu valodā sarakstītie kultūras pētījumi ir maz tulkoti, šis krājums un tajā iekļautie raksti un tēmas igauņiem dāvās lielisku iespēju tuvināties vācu humanitārajām zinātnēm. Šī krājuma tapšanas gaitā iegūtie kontakti un zināšanas būs nozīmīgs solis ceļā uz turpmāko vācu kultūras pētniecības popularizēšanu Igaunijā.

Projekta galevnās aktivitātes

Rakstu krājuma sagatavošāna.

Projekta mērķa grupa

Projekta mērķauditorija ir folkloristi, vēsturnieki, kultūras zinātnieki, studenti, un visi, kuri vēlas uzzināt vairāk par saistību starp seniem un tradicionāliem uzskatiem un mūsdienu ikdienas dzīves parādībām. Krājuma tirāža būs 500 eksemplāri, turklāt nozīmīgākās bibliotēkas saņems vienu bezmaksas eksemplāru.