Vācijas tieslietu skola

Projekta norises laiks

01.01.2013. - 28.06.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Johana Volfganga Gētes Universitāte Frankfurtē pie Mainas

Projekta mērķis

Šī projekta galvenie mērķi ir:

  • Rast iespēju Viļņas Universitātes studentiem un citiem cilvēkiem apgūt vācu tiesību pamatus;
  • Dot iespēju Frankfurtes Universitātes lektoriem veikt profesionālo praksi Viļņas Universitātē;
  • Uzlabot lekciju ‚Vācu tieslietu skola’ kvalitāti;
  • Veicināt ciešāku sadarbību ar Johana Volfganga Gētes universitāti Frankfurtē pie Mainas;
  • Gūt pieredzi starptautisku pasākumu organizēšanā;
  • Veicināt sabiedrības izglītošanu tiesību zinātņu jomā.

Projekta galvenās aktivitātes

Lekciju cikls par vācu tiesību jautājumiem.

Projekta mērķa grupa

Advokāti, filologi, tiesību zinātņu studenti.