Vācijas pētnieciskā pieredze Eiropas lielpilsētu reģionu izpētē un tās pielietojuma iespējas Baltijas valstīs: Rīgas aglomerācijas piemērs

Projekta norises laiks

18.07.2011. - 05.11.2011.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Tībingenes Universitāte

Projekta apraksts

No 2011.gada 28. – 30.septembrim Rīgā norisinājās Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas „Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās“ un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes sadarbībā ar Tibingenas universitāti Vācijā organizētais doktorantūras skolas seminārs „Vācijas pētnieciskā pieredze Eiropas lielpilsētu reģionu izpētē un tās pielietojuma iespējas Baltijas valstīs: Rīgas aglomerācijas piemērs“.

Doktorantūras skolas semināra mērķis bija apgūt Vācijas  pētījumu metodoloģiju un iepazīties ar pētniecības pieredzi pilsētreģionu (aglomerāciju) izpētē, lai to varētu sekmīgi izmantot Baltijas valstīs, un  sekmēt zinātniski pētniecisko sadarbību starp Latvijas Universitāti un Tībingenas Universitāti, kā arī veicināt studiju procesa pilnveidi.

Trīs dienu seminārā piedalījās doktorantūras skolas dalībnieki, maģistra līmeņa studenti, doktoranti no citām augstskolām,  jaunie zinātnieki, augstskolu docētājus,  kā arī nozares speciālisti. Projekta galvenās aktivitātes bija semināra materiālu atlase un bibliogrāfijas apkopošana, dalībnieku sagatavošanās posms prezentācijām un diskusijai, seminārs ar vietējo profesionāļu, Latvijas un Vācijas doktorantu un vieslektoru piedalīšanos, kā arī diskusija un rezultātu prezentācijas. Semināra noslēguma notika semināra lauku simpozijs Rīgas apkārtnē Ķekavas novadā, kura laikā semināra dalībnieki iepazinās un  izvērtēja procesus metropoļu reģionos, novērtēja pētniecisko rezultātu praktiskā pielietojuma iespējas, kā arī  piedalījās diskusijā ar vietējiem ekspertiem.

Projekta koncepcija balstās uz divu nozīmīgu pieeju izmantošanu pilsētreģionu potenciāla izvērtēšanā: eksogēno spēku un ietekmju novērtēšanu, kas galvenokārt saistīts Eiropas un nacionālā līmeņa politiku un procesu ietekmi, un endogeno procesu un ietekmju izvērtēšanu. Balstoties uz šo metodoloģiju, var tikt analizēti pilsētreģioni. Šīs pieejas izmantošana dod iespēju sniegt arī ieteikumus politikas veidotājiem un attīstības plānotājiem.