Vācijas-Latvijas perspektīvas ģermānistikas pētniecībā un mācību procesā kultūrzinātniskā kontekstā

Projekta norises laiks

01.07.2012. - 30.09.2012.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Daugavpils Universitāte
flag-DE
Marburgas Universitāte

Projekta mērķis

Daugavpils Universitātes Vācu filoloģijas katedra, sadarbībā ar Jaunākās vācu literatūrzinātnes institūtu Marburgas Universitātē, 2012. gadā no 23. līdz 26. augustam organizēja zinātnisko konferenci par tēmu „Vācijas un Latvijas perspektīvas ģermānistikas pētniecībā un mācību procesā kultūrzinātniskā kontekstā“. Konferences dalībnieku grupa sastāvēja no ģermānistiem, kas galvenokārt pievēršas interkulturālām pētniecības tēmām un pārstāv dažādas Latvijas un Vācijas universitātes un institūtus. Šīs grupas galvenais mērķis bija iezīmēt perspektīvas latviešu un Vācijas-Baltijas literatūras attieksmju analīzē, pārskatīt nacionālās filoloģijas pētījumus, ierosināt ilgtspējīgu pētnieku sadarbības tīklu, lai konstatētu pētniecības „iztrūkstošos posmus“ lingvistikas, vācu valodas kā svešvalodas, valstmācības, literatūrzinātnes un kultūrsocioloģijas jomā un tādējādi turpinātu attīstīt Ziemeļaustrumeiropas kultūras attiecības. Tālākais mērķis bija atbalstīt vācu un latviešu jauno zinātnieku paaudzi, piem., radot prakses vietas vai piedāvājot ar projektu saistītas eksāmenu un disertāciju tēmas, kā arī iesaistot jaunos zinātniekus internacionālos projektos.

Konferences programmā bija iekļauta pusdienu gara ekskursija, kas sniedza konkrētu ieskatu reģiona vācbaltu aristokrātijas kultūrā un tās attīstībā un tādējādi atklāja „double culture lettone et germanique“ (A. Sommerlat, ‚La Courlande et Les Lumières’).

Projekta galvenās aktivitātes

Konferences organizēšana.

Projekta mērķa grupa

Šīs konferences referāti bija vērsti ne tikai uz projekta dalībniekiem, bet arī uz interdisciplināru klausītāju grupu, kas tika ielūgta, lai izvērstu diskusiju par referātiem un tādējādi veicinātu problēmjomu aktualizēšanu. Ieinteresētie ģermānistikas un vēstures studenti, kā arī citus kultūras virzienus apgūstošie studenti piedalījās konferencē.