Vācijas–Latvijas Izglītības un zinātniskais forums Mūzikas terapijā

Projekta norises laiks

01.01.2011. - 30.12.2011.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Liepājas Universitāte
flag-DE
Augsburgas Universitātes
flag-DE
Ludwig-Maximilians-Universitāte Minhenē
Vitenes Herdekes Universitāte

Projekta apraksts

Liepājas Universitātes Pedagoģijas un Sociālā darba fakultāte īstenoja Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja finansiāli atbalstīto projektu: Vācijas–Latvijas Izglītības un zinātniskais forums  Mūzikas terapijā

Projekta vispārīgais mērķis ir veikt sagatavošanās darbus mūzikas terapijas integrēšanai Latvijas veselības aprūpes sistēmā. Tiešais mērķis ir izveidot sadarbību starp Vācijas un Latvijas augstskolām, pārņemt, pielāgot un integrēt izglītības saturu, tā nodrošinot studiju programmas augstāku kvalitāti un pievilcību. 2011. gadā Liepājas universitātē notika  4 vācu ekspertu viesdocentūras, Projektā tika iesaistītas  Augsburgas Universitātes, Filozofijas – Sociālo zinību fakultātes, Leopold-Mozart-Centra Mūzikas un veselības Studiju programmas un pētījumu daļas vadītājs,prof. Dr. Tonius Timmermanns, kas ievirzīja mūsu mūzikas terapeitu auditoriju Psihodinamiskajā mūzikas terapijā  Viesdocente Dr. Ines Kandert no Ludwig-Maximilians-Universitātes Minhenē, Sociālās pediatrijas un jauniešu medicīnas institūta  Vācijas Attīstības veicināšanas un bērnu un jauniešu veselības akadēmijas iepazīstinājā ar Orfa mūzikas terapijas aktualitātēm un metodēm. Savukārt,  Dr. rer.med Reiners Hauss Vitenes Herdekes Universitātes Bērnu un jauniešu klīnikas mūzikas terapeits  iepazīstināja ar kvalitatīvo un kvantitatīvo pētniecību mūzikas terapijā, psihosomatiskajām saslimšanām un metodisko darbu.  Ilse Wolfram, Vācijas Mūzikas terapijas asociācijas valdes locekle   iepazīstināja ar mūzikas terapijas virzieniem un veidiem Vācijā, kā arī Integratīvo mūzikas terapiju un Psihodinamiskās mūzikas terapijas nozīme muzikālajās improvizācijās terapeitiskajā vidē. Forumos tika prezentēti jautājumi un aktuālākie kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu rezultāti, pielietojot mūzikas terapijas metodes gan ambulatorā, gan stacionārā medicīnas aprūpē. Kopā ar latviešu studentiem un kolēģiem no visas Latvijas, tika analizēti dažādi prakses piemēri, kā arī izvērtēti, pārrunāti un apkopoti Latvijas mūzikas terapijas aprūpes pētījumi. Šo viesdocentūru ietvaros noritēja arī starpdisciplināra domu apmaiņa par pētījumos analizētajiem jautājumiem, jo bez mūzikas terapijas speciālistiem un studentiem forumā piedalīsies arī medicīnas, psiholoģijas un speciālās pedagoģijas speciālisti no Latvijas iestādēm, kurās strādā mūzikas terapeiti. Tāpat meistarklasēs studenti un jau praktizējoši mūzikas terapeiti apguva jaunas prasmes Orfa mūzikas terapijā, integratīvajā mūzikas terapijā, kā arī psihodinamiskajā mūzikas terapijas ievirzē. Tika pārrunātas un nospraustas tālākās sadarbības iespējas starp kolēģiem Latvijā un Vācijā.