Vācijas-Baltijas zināšanu un pieredzes apmaiņa par pilsētu sarukšanas procesiem praktiska pētījuma ietvaros: Rīgas apkaimju piemērs

Projekta norises laiks

20.01.2014. - 28.11.2014.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Drēzdenes Tehniskā Universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte

Projekta mērķis

Apvienot pilsētu pētniekus no Vācijas, Latvijas un Igaunijas pētījumā par pilsētu sarukšanu (Rīgas apkaimju gadījuma izpēte) un izveidot iestrādes tālākai zinātniskai un akadēmiskai sadarbībai par šo tēmu starp Baltijas valstīm un Vāciju.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Pētījums par Rīgas sarukšanu, zinātniskas publikācijas sagatavošana
  2. Vācu un igauņu profesoru vieslekcijas Latvijā LU, RTU
  3. Diskusija Rīgas Urbānajā institūtā par pilsētu sarukšanas procesiem un to izpēti
  4. Vācijas, Latvijas un Igaunijas studentu darbseminārs par pilsētas sarukšanas un demogrāfijas tēmu
  5. Materiālu sagatavošana sarukšanas tēmas pasniegšanai Baltijas un Vācijas augstskolās
  6. Projekta pētījuma prezentācija pētniekiem un lēmumu pieņēmējiem Rīgas urbānā institūta seminārā
  7. Projekta zinātniskā pētījuma prezentācija Baltijas un Vācijas zinātniskajās konferencēs (darbība arī Vācijā un Igaunijā)

Projekta mērķa grupa

Pilsētas attīstības un sarukšanas procesu pētnieki un pasniedzēji (Vācija, Latvija, Igaunija) – 10-12 cilv.

LU, RTU, Drēzdenes Tehniskās Universitātes, Tartu Universitātes un ERASMUS studenti Latvijā studentu darbsemināram – 33 cilv.

Vides zinātnes, ģeogrāfijas, telpiskās plānošanas un pilsētu plānošanas studenti (Latvija) – 40 cilv.

Rīgas attīstības plānotāji (Rīgas domes  un citu institūciju pārstāvji) – 10 cilv.