Vācijas-Baltijas akadēmiskais seminārs jūdaikā „Uz tilta: Vāczeme, Baltija un ebreji Jaunajos laikos”

Projekta norises laiks

01.03.2014. - 15.12.2014.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Tībingenas Universitāte
flag-DE
Potsdamas Universitāte
flag-LT
Viļņas Jidiša institūts
flag-EE
Tallinas Universitāte
flag-LV
Rīgas Ebreju kopienas muzejs "Ebreji Latvijā"

Projekta mērķis

Sniegt dalībniekiem priekšstatu par Baltijas reģiona attīstības specifiku Jaunajos laikos, un par dažādu etnisko grupu savstarpējiem kontaktiem un mijiedarbību tajā.

Rosināt pārdomas par subetnisko grupu formēšanos specifiku reģionā, un par Baltiju kā kontaktzonu starp Rietum- un Austrumeiropu.

Paplašināt Latvijas studentu un pētnieku zināšanas un izpratni par jūdaiku, ebreju vēsturi un kultūru, dot viņiem iespēju iepazīties ar laikmetīgām koncepcijām par ebreju vēsturi un kultūru Eiropas vēstures kontekstā.

Projekta galvenās aktvitātes

Pirmais seminārs, veltīts ebreju un citu Baltijas tautu attiecību reliģiskajam aspektam.

Otrais seminārs, veltīts ebreju un citu Baltijas tautu attiecību valodiskajam aspektam.

Projekta mērķa grupa

Paredzamais semināru apmeklētāju kopskaits bija ap 60 cilvēkiem, lai gan kopskaitā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku (pirmajā seminārā piedalījās 49 dalībnieku, otrajā seminārā piedalījās 84 dalībnieku).

Abu semināru mērķa grupā galvenokārt iekļāvās Latvijas Universitātes studenti (galvenokārt Humanitārās, Teoloģijas, kā arī Vēstures un filozofijas fakultātes studenti) un pētnieki (kuri nodarbojas ar ebreju vēstures tēmu izpēti).