Uz pierādījumiem balstītās psihoterapijas pielietošana depresijas ārstēšanā Lietuvā

Projekta norises laiks

02.01.2013. - 16.06.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Lībekas Universitāte

Projekta mērķis

Gūt zināšanas par hroniskās depresijas psihoterapeitisko ārstēšanu, balstoties uz simptomiem.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Iemācīt CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy) teorētiskos pamatus.
  2. Iemācīt CBASP praktiskās izmantošanas pamatus.

Projekta mērķa grupa

12 asistējošie ārsti, kuri studē psihiatriju Viļņas Universitātes Psihiatrijas klīnikā, 6 psihiatri, 1 psihologs.