UV cietējoši bio-bāzes sveķi jauno materiālu pielietojumiem

Projekta norises laiks

03.08.2020. - 15.11.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Fraunhofera koksnes materiālu pētniecības institūts (WKI)

Projekta vadītājs

Asoc. prof. Sergejs Gaidukovs

Projekta mērķi(s)

Mūsdienās plastmasas pārstrādes rūpniecība un koksnes rūpniecība saskaras ar lielām problēmām, kas galvenokārt saistītas ar ilgtspējīgu bioizejvielu trūkumu, ko izraisa fosilo resursu pārmērīgs patēriņš, kā arī inovāciju trūkums biotehnoloģijas procesos.

Šī projekta galvenais mērķis ir ierosināt novatorisku pieeju šo jautājumu risināšanai. Šajā nolūkā projektā tiks pagatavoti un izpētīti jauni augu eļļas bāzes polimēru sveķi, kuru bioloģiskās sastāvdaļas ir iegūtas no biomasas, un tos izmantos UV gaismas cietējošajiem pārklājumiem, kā arī aditīvai ražošanai (AM). Tas palīdzēs paplašināt bioloģisko materiālu klāstu ilgtspējīgos pārklājumos un 3D drukas materiālos. Šī koncepcija tiks attīstīta ciešā sadarbībā ar Latvijas un Vācijas dalībniekiem sanāksmēs un semināros.

 

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

Kopīgi pētījumi par UV gaismas cietējošo biopolimēru materiāliem un to rezultātu apspriešana kopīgās sanāksmēs un semināros.

  1. Tiešsaistes sanāksme pētījuma un sadarbības plānošanai; organizators: Fraunhofer WKI.
  2. Tiešsaistes seminārs par nākotnes sadarbības projekta aktivitātēm; organizators: RTU.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un to norises laiks

Tiešsaistes seminārs „Jauni ilgtspējīgi UV cietējoši bio-polimēru sveķi” par pētījuma progresu un aktivitātēm. RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Rīga, Latvija.
2020. gada novembris. Sergejs Gaidukovs, Tobiass Robers

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: RTU un WKI zinātnieki un darbinieki (15 personas).

Netiešā mērķa grupa: RTU un WKI zinātnieki, darbinieki un RTU studenti (50 personas).