Urbāno kvalitāšu vērtējums integrētai telpiskās attīstības plānošanai

Projekta norises laiks

01.07.2014. - 15.12.2014.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-LT
Dortmundes Tehniskā universitāte
flag-LT
Klaipēdas Universitāte

Projekta mērķis

Izstrādāt kopienu rīcībspējas vērtēšanas metodoloģisko ietvaru urbāno teritoriju reģenerācijas plānošanai, attīstot Dortmundes Tehniskās Universitātes pieredzi un to aprobējot Latvijas un Vācijas teritorijās.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Projekta sagatavošanās posms

Sagatavošanās posmā tika veikta metodoloģijas – urbāno kvalitāšu vērtējuma integrētai telpiskās attīstības plānošanai – izstrādes sagatavošana, balstoties uz iepriekšējo urbāno pētījumu piemēriem, rezultātiem un datu apkopošanu. Tika izveidots sabiedrisko un profesionālo mērķgrupu iesaistes projekts.

  1. Metodoloģiskā ietvara izstrāde

Metodoloģiskā ietvara izstrāde urbāno kvalitāšu vērtējuma integrētai telpiskās attīstības plānošanai aptvēra visus projekta posmus, ietvēra teorētiskā pamatojuma izstrādi, konkrētu urbāno teritoriju lauka izpēti, starprezultātu izvērtēšanu. Tā tika veikta metodoloģiskās diskusijās – ekspertu darba grupās, rekomendāciju izvērtēšanai – publiskos semināros.

  1. Urbāno teritoriju analīze

Urbāno teritoriju analīze tika īstenota lauka darbos „urbāno darbnīcu“ formā (Talsos);  tika pētītas un analizētas pilsētas urbānās struktūras, vides, sociālās un ekonomiskās kvalitātes, veiktas intervijas ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, konsultācijas ar NVO pārstāvjiem. Starptautiskās, starpdisciplinārās darba grupās notika izpētes rezultātu kopīga izvērtēšana un sākotnējo revitalizācijas priekšlikumu sagatavošana Talsu pilsētai.

  1. Tālākās sadarbības ietvara un tīkla izstrāde

Projekta izstrādes procesā tika izstrādāta nodomu vienošanās par tālāko sadarbību starp DTU, LU, KU, uzaicinot esošajiem sadarbības partneriem pievienoties Tartu universitāti. Partneri vienojās par pētījumiem 2015.gadā Kamenas pilsētā –  turpmāko sadarbību urbāno teritoriju analīzei reģenerācijas plānošanai Latvijā, Lietuvā, Vācijā.

  1. Projekta rezultātu publiskošana

Projekta dažādu stadiju rezultāti tika publiskoti akadēmisko, pašvaldību un profesionālo institūciju mājaslapās, aktivitāšu informācija ievietota Urban Institute Riga Facebook vietnē, informācija par projektu, arī intervijas tika ievietotas pašvaldību laikrakstos (Talsu un Kamenas pašvaldības). Par projekta strapposma rezultātiem bija sižets Talsu televīzijā, ietverot projekta partneru – politiķu un ekspertu intervijas.

Plakāti par projekta semināriem (Talsos, Rīgā) tika plaši izvietota uz stendiem gan Talsos, gan  Rīgā.

Projekta mērķa grupa

Projekta laikā sasniegtās mērķu grupas:

  • visu partneru universitāšu pētnieku grupas
  • izpētes un partneru teritoriju – Talsu un Kamenas pašvaldību politiķi un speciālisti
  • visi pasākumu/semināru dalībnieki – politiķi, speciālisti, docētāji, studenti, nevalstisko organizāciju pārstāvji u.c.
  • un informācijas tiešie sekotāji

Kopējais sasniegtais mērķa grupu dalībnieku skaitliskais apjoms ir lielāks par 200