University – Business – Forum 2011 Tallinā

Projekta norises laiks

01.01.2011. - 30.06.2011.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tallinas Tehniskā universitāte

Projekta apraksts

No 2011. gada 21. līdz 22. februārim Tallinas Tehniskajā universitātē notika 2011. gada EFMD (European Foundation for Management Development) uzņēmējdarbības konference. Šīs konferences ietvaros norisinājās arī zinātnisks kolokvijs ”University – Business – Forum 2011“, kura mērķis bija raisīt diskusijas par Eiropas Komisijas rekomendācijām augstskolām, kas saistītas ar reģionālo attīstību un inovāciju menedžmentu. Kolokviju vadīja prof. Urve Venesaar un prof. Gunnar Prause, kuriem ir liela pieredze augstskolu vadībā. Tā kā Vismāras Augstskola tiek prezentēta kā jauna veida augstskola Vācijā, kuras uzdevumi un mērķi ir cieši saistīti ar reģionālās attīstības un tehnoloģiju transfertu, kolokvijā zinātniskā dialoga ietvaros tika diskutēts par jauniem konceptiem un līdzšinējo pieredzi Vidus- un Austrumeiropā. Notika arī divi semināri un diskusija, kurā piedalījās studenti, doktoranti, zinātnieki, uzņēmēji un augstskolu administrācijas darbinieki. Konferences ietvaros nolasītie un iesniegtie referāti tika publicēti grāmatā „University-Business Cooperation Tallinn 2011“.