Studentu karcera fenomens Eiropas universitāšu vēstures kontekstā

Projekta norises laiks

01.06.2021. - 15.11.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitātes Muzejs
flag-EE
Tartu Universitātes Mākslas muzejs
flag-DE
Heidelbergas universitātes Muzejs

Projekta vadītāja

Iveta Gudakovska

Projekta mērķis

Izveidota tīklošanās starp Latvijas, Tartu un Heidelbergas universitāšu muzejiem par Studentu karcera izpēti Eiropas universitāšu kontekstā. Pieredzes apmaiņa pētniecības, restaurācijas un saglabāšanas darbā ar Tartu un Heidelbergas universitātes muzeja speciālistiem, kuri deva noderīgus padomus metodikā, turpmākās arhivāru studijās un saglabāšanā par Latvijas Universitātes Studentu karcera vēsturi. Iegūta informācija par studentu karcera pieejamību Latvijā, Igaunijā un Vācijā

Projekta galvenās aktivitātes

ZOOM tiešaistes semināri:

  1. Starp projektā iesaistītajām un uzaicinātajām augstskolām iepazīšanās ar Eiropas universitāšu un citu augstskolu pārstāvošo studentu karcera vēsturi un saglabāšanu; sadarbības pamatnostādņu noslēgšana un noteikšana;
  2. Studentu karcera fenomena atklāšana Baltijas un Vācijas kontekstā, sasaistot ar universitāšu un tās dibināšanas vēsturi. Visu trīs valstu studentu karcera kopīgā un atšķirīgā konstatēšana Eiropas augstākās izglītības vēstures kontekstā. Studentu karcera restaurācijas un konservācijas rezultātu apspriešana
  3. Kopsavilkums par projekta rezultātiem, un vienošanās par sadarbības turpināšanu starp projektā iesaistīto universitāšu muzejiem.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Direct: 4-6 (projekta komanda, iesaistīto universitāšu muzeju pārstāvji, kuri specializējās Eiropas universitāšu (18.-20. gs.) vēstures pētniecībā)

Indirect: 0 (tiešsaistes ZOOM semināru interesenti)