Studentu karcera fenomens Eiropas universitāšu vēstures kontekstā

Projekta norises laiks

01.06.2021. - 15.11.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitātes Muzejs
flag-EE
Tartu Universitātes Mākslas muzejs
flag-DE
Heidelbergas universitātes Muzejs

Projekta vadītāja

Iveta Gudakovska

Projekta mērķis

Izvērtēt Studentu karcera kultūrvēsturisko unikalitāti, raksturojot to kā sava laika augstskolas studiju procesa organizēšanas un studentu dzīves neatņemamu sastāvdaļu.

Projekta galvenās aktivitātes

3 tiešsaistes semināri ZOOM platformā:

  • Iepazīšanās ar projektā iesaistītajām un uzaicinātajām augstskolām, to pārziņā esošo Studentu karceru vēsturi un veikto restaurāciju; vienošanās par sadarbības vadlīniju pieņemšanu un noteikšanu;

 

  • Atklāt Studentu karcera fenomenu Baltijas un Vācijas kontekstā, sasaistot ar augstskolu vēsturi tās pašos sākumos, konstatējot kopīgo un atšķirīgo Eiropas augstākās izglītības vēsturē un raksturojot Studentu karcera restaurācijā iegūtos rezultātus;

 

  • Apkopot projekta rezultātus publiskā tiešsaistes seminārā, kas būs pieejams ikvienam interesentam, kur tiks lemts par projekta turpināšanu, sagatavojot manuskriptu grāmatas publicēšanai par Studentu karceri.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: apmēram 30 katrā seminārā, ko veido projekta komanda, citu iesaistīto augstskolu pārstāvji un Eiropas augstākās izglītības vēstures pētnieki, kuri pēta 18.-20. gadsimta studenta ikdienas dzīvi).

Netieši: aptuveni 100, jo tiešsaistes semināri būs pieejami publiski ikvienam interesentam.