Teorija un prakse aktuālās ģeomātikas šķērsgriezumā („TPŠ-ģeomātika“)

Projekta norises laiks

01.03.2012. - 30.11.2012.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Karlsrūes Lietišķo zinātņu universitāte

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sadarbības intensificēšana izpētē un apmācībā. Ģeomātikas uzmanības lokā ir ģeosensoru tīklu un datu komunikāciju, ģeomonitoringa un ģeodinamikas, ģeodēzisko pamattīklu un kosmisko metožu, kā arī fotogrammetrijas disciplīnas, lai informētu plašu sabiedrību un ar mums saistīto nozaru profesionāļus, lēmumu pieņēmējus un politiķus par kopainu profesijā, sabiedrisko nozīmi, ģeomātikas zinātnes, izpētes un attīstības profilu, kā arī pielietojuma jomām teorijā un praksē. Projekta laikā notika profesionālās lekcijas un vingrinājumi par ģeosensoru tīkliem un ģeomonitoringu, būvniecības un ģeozinātņu studentiem, kā arī pārstāvjiem un ekspertiem no profesionālās prakses, t.i. ģeomātikas un ēku uzraudzības ģeozinātniekiem, GNSS pakalpojumu izplatītājiem, politiķiem, ģeomonitoringa sistēmu programmatūras un aparatūras izstrādātājiem Klausītāji iepazina visu ģeomonitoringa ķēdi – datu ieguve/komunikācija, sensoru datu matemātiskā modelēšana, uz WebĢIS bāzes balstīta atskaišu veidošana un trauksmes menedžments – ģeosensoru tīklos. Praktiskiem vingrinājumi notika ar sistēmu MONIKA (www.monika.ag) – kas piemērota valsts GNSS tīkliem, ģeodinamiskajām problēmām, kā arī vietēju objektu uzraudzībai un GOCA (www.goca.info) – kas piemērota lokālajam un reģionālajam hibrīdajam GNSS/TPS lauka un iekštelpu monitoringam. Rīgas Tehniskās universitātes ģeomātikas tēmas izklāsts bija par ģeodēziskiem tīkliem, ģeodēzijas kosmiskām metodēm GNSS,SLR un VLBI, kā arī fotogrammetrija.

Projekta galevnās aktivitātes

Projekts tika īstenots sadarbībā RTU ar Karlsrūes Augstskolu (HsKA) Vācijā gan pie viena, gan otra partnera visa 2012.gada garumā.

Projekta mērķa grupa

Pie dalībniekiem jāpiemin vēl bez abu augstskolu bakalaura un maģistra līmeņa studentiem un nozares profesionāļiem tādas grupas, kā ģeotelpiskās informācijas atbildīgo valsts institūciju pārstāvji no atbilstošo valstu Valsts zemes dienestiem un aģentūrām.