Tauriņu faunas izmaiņas Latvijā – klimata pārmaiņu indikatori

Projekta norises laiks

01.07.2013. - 30.11.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Daugavpils Universitāte
flag-LT
Viļņas Ekoloģijas institūts
flag-DE
Ķīles Universitāte

Projekta mērķis

Apkopot, izanalizēt un publicēt informāciju par Latvijas tauriņu faunā no jauna ienākošajām sugām, veicot klimata izmaiņu ietekmes novērtēšanu. Rezultātus publicēt zinātniskā rakstā un izglītot sabiedrību ar pastkartes palīdzību.

Projekta galvenās aktivitātes

Latvijā ievāktā entomoloģiskā materiāla noteikšana un analīze klimata paŗmaiņu kontekstā pēdējo 30 gadu laikā – zinātniskas publikācijas sagatavošana

Divu semināru organizēšana zinātniekiem un studentiem Papē un Ilgās – Latvijas dienvidu pierobežā, kur jaunās tauriņu sugas, parasti, tiek konstatētas vispirms.

Sabiedrības izglītošana ar pastkartes palīdzību par zirgkastaņu raibkodes izplatību Eiropā un Latvijā.

Projekta mērķa grupa

Divu semināru laikā par klimata ietekmi uz faunu diskutēja kopumā 34 studenti un zinātnieki no Latvijas, Vācijas un Lietuvas.