Tartu Universitātes un Konstances Universitātes kopīgs studiju kurss „Zinātnes un pētniecības integritātes ētika”

Projekta norises laiks

08.02.2017. - 22.03.2017.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tartu Universitāte
flag-DE
Konstances Universitāte

Projekta mērķis

Projekta mērķis bija Tartu Universitātes un Konstances Universitātes doktorantūras skolu jaunos pētniekus informēt par ētisko integritāti pētniecībā. Praktisko nodarbību laikā dalībnieki tika rosināti savos darbos ievērot un pielietot pētniecības ētikas pamatnostādnes, eksperti sniedza personalizētus atzinumus par dalībnieku darbiem. Dalībnieki klausījās starptautiskās diskusijās par pētniecības integritāti, bija iespēja tajās piedalīties arī pašiem.

Projekta galvenās aktivitātes

Kursam bija trīs moduļi:

1. Sagatavošanās fāze Konstancē (2016. g. oktobrī) un Tartu (2017. g. janvārī) – pirms projekta īstenošanas laika.

Divi moduļi Tartu, Igaunijā:

2. Tartu Universitātes Ētikas centra organizēts darbseminārs ar praktiskām nodarbībām 2017. gada 9. februārī no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 (Philosophicum, Jakobi 2-115, Tartu)

3. Starptautiska konference „Researching with Integrity” 2017. gada 10. februārī Tartu Universitātes Aulā, Tartu, Igaunijā.

Kurss notika Tartu Universitātes, Konstances Universitātes un Konstances Universitātes Starptautiskā departamenta partnerības ietvaros.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

1. Seminārā – 24 cilvēki.

2. Konferencē – 100 cilvēki.

Netiešā mērķa grupa:

Trīs doktorantūras skolas Konstancē, piecas doktorantūras skolas Tartu. Plašākā mērā tika aizsniegtas abas augstskolas, jo Tartu šis bija pilotkurss un abās universitātēs regulāri notiks lekcijas par pētniecības ētiku.