Ilgtspējīgu metožu izstrāde ķīmisko draudu konstatēšanai koncentrētās pārtikas matricēs kā pamats starpdisciplināra pētījumu tīkla izveidei 

Projekta norises laiks

01.02.2021. - 30.10.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Kauņas Tehnoloģiju universitāte
flag-DE
Fraunhofera Keramikas tehnoloģiju un sistēmu institūts
flag-LV
Latvijas Universitāte

Projekta vadītāja

Dr. Alvija Šalaševičienė

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nostiprināt pētniecības tīklu ar savstarpēji papildinošām kompetencēm pulveru un pārklājuma izveidē pārtikas matricām, ķīmisko pārtikas risku raksturošanā un jauno pārbaužu apstiprināšanā. Mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgu, vienkāršotu un jutīgu metodi, kas ietver liesmas atomabsorbcijas spektroskopiju (turpmāk- liesmas AAS), lai noteiktu ķīmisko apdraudējumu (Co, Ni, Cr) pārtikas matricās no termiskās smidzināšanas pārklājuma šķīdumiem, kas tiek uzklāti uz iekārtu daļām, lai aizsargātu pret nodilumu.

AAS liesma ir viena no ērtākajām un lētākajām plaši izmantotajām elementārām analīzēm, taču spektrālās analīzes jutīgums var ļoti atšķirties atkarībā no atoma veida, t.i. ar liesmu AAS ir aptuveni miljons reižu mazāk jutīga nekā induktīvi savienoti plazmas spektrometri un aptuveni tūkstoš reižu mazāk jutīga nekā grafīta krāsns spektrometri.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Pārklāta parauga sagatavošana ar termiskās smidzināšanas metodi turpmākiem mikroelementu noteikšanas eksperimentiem pārtikas matricās.
  2. Pētījumi, kuros tiek izstrādāti analītiski risinājumi, lai, koncentrējot piesārņotas pārtikas matricas, iegūtu vislielāko jutību pret AAS liesmu.
  3. Jaunā liesmas AAS jutīguma risinājuma apstiprināšana ar citām uzticamām mikroelementu mērīšanas metodēm, piemēram, grafīta krāsni AAS, ICP-OES un TXRF.
  4. Pētniecības projektu rezultātu izplatīšana: bukleti, plakāti un starptautiskais seminārs tiešsaistē.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: pētnieki no Kauņas Tehnoloģiju universitātes, Latvijas Universitātes un Fraunhofera Keramikas tehnoloģiju un sistēmu institūts (pētnieki, pēcdoktoranti un studenti  no Baltijas valstīm – 40.)

 

Netiešā:

Zemkopības ministrija un Valsts pārtikas un veterinārais dienests, Lietuva – 2.

Zemkopības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvija – 2.

Rūpniecības struktūrvienības, uzņēmumi, kas nodarbojas ar agresīvām pārtikas matricām un vidi, Lietuva – 30.

Rūpniecības pētniecības organizācijas – 2, un 40 dalībnieki no Tehniskās komitejas 2 no Vācijas metināšanas asociācijas.