Stohastiskā magnetotaktisko baktēriju dinamika nejaušos flagellu rotācijas motoru pārslēgšanās gadījumos

Projekta norises laiks

20.06.2016. - 15.12.2016.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
Maksa Planka Koloīdu un Virsmu Institūts

Projekta mērķis

Eksperimentāli novērota un ar teorētiskiem modeļiem aprakstīta magnetotaktisko baktēriju stohastiskā dinamika, kas ietver baktēriju kustības ātrumus un motoru pārslēgšanos.

Pētījuma rezultātus plānots apkopot publikācijā, kas tiks publicēta starptautiskā augstas klases žurnālā.

Projekta galvenās aktivitātes

Divas pētniecības vizītes:

1) Latvijas zinātnieku uzturēšanās Maksa Planka Koloīdu un Virsmu Institūtā Potsdamā, Vācijā (11. – 16. jūlijs);

2) Vācijas zinātnieku uzturēšanās Magnētisku Mīkstu Materiālu Laboratorijā Rīgā, Latvijā (17. – 22. oktobris).

Divas vieslekcijas:

1) Maksa Planka Koloīdu un Virsmu Institūtā Potsdamā, Vācijā (2016. gada jūlijā);

2) Magnētisku Mīkstu Materiālu Laboratorijā Rīgā, Latvijā (2016. gada oktobrī).

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Zinātnieki un studenti no iesaistītajām pētniecības grupām Latvijas Universitātē (Magnētisku Mīkstu Materiālu Laboratorija, vadītājs Prof. Andrejs Cēbers, 15 cilvēki) un Maksa Planka Koloīdu un Robežvirsmu Institūta (Molekulārās biomimētikas un magnētu biomineralizācijas grupa, vadītājs Dr. Damien Faivre, 17 cilvēki).

Netiešā mērķa grupa:

Studenti un zinātnieki Latvijā no Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas Fakultātes (vairāk kā 300 cilvēki) un Vācijā no Golm pētniecības centra un Potsdamas Universitātes (vairāk kā 300 cilvēki).