Starptautiska zinātniska konference veltīta J.M.R. Lenca 260. gadadienai ar kultūras programmu Cesvainē un J.M.R. Lenca darbu izlases pirmizdevumu latviešu valodā

Projekta norises laiks

01.01.2011. - 30.01.2011.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Vidzemens Augstskola
flag-DE
Freiburgas Universitāte

Projekta apraksts

2011. gads Cesvainē norisinājās Jākoba Mihaela Reinholda Lenca zīmē. J.M.R. Lencs dzimis Cesvainē 1751. gada 23. janvārī (pēc jaunā stila); 2011. gada 23. janvārī tika atzīmēta viņa 260. dzimšanas diena. Viņš ir viena no visplašāk pazīstamām, bet latviešu sabiedrībai ļoti maz zināmām personībām, kuras izcelsme saistāma ar mūsdienu Latvijai piederīgo Vidzemes daļu. Līdz šim „Ideju vēsturē Latvijā“ publicēti daži ļoti īsi viņa darbu fragmenti.

Cesvaines Mākslinieku biedrības iniciatīvai rīkot konferenci un izdot Lenca darbu izlases pirmpublicējumu atsaucās Vidzemes Augstskolas, Latvijas Gētes biedrības un LU Literatūras, folkloras un mūzikas institūta pētnieki, tika nolemts iepazīstināt latviešu auditoriju ar Vācijā un pasaules literatūrā slavenā novadnieka darbiem tulkojumā. Darbu izlasi latviešu valodā ievada Freiburgas universitātes profesora, J.M.R. Lenca daiļrades pētnieka Dr. phil. Heinriha Bosses priekšvārds, tulkots latviešu valodā. Izlasei izvēlēti nozīmīgi Lenca darbi: luga „Aumeistars“ (tulkotāja Beata Paškevica), poetoloģiskā eseja „Piezīmes par teātri“ (tulkotājs Valdis Bisenieks), izdevumu zinātniski komentē (reālijas, fakti, skaidrojumi par tekstu) Dr. philol. Gundega Grīnuma, dr. philol. Jānis Zālītis un dr. phil. Beata Paškevica. Izdevuma sastādītāja ir Beata Paškevica. Grāmatas prezentācija paredzēta Lenca atceres gada ietvaros.

2011. gada 22. janvārī Cesvainē norisinājās zinātniska konference par J.M.R. Lenca darbības aspektiem un viņa literārā mantojuma recepciju. Rīgas Gētes institūts demonstrēja filmu „Lencs“. Cesvaines Mākslinieku biedrība 2011. gada vasarā organizēja mākslinieku simpoziju, veltītu J.M.R. Lencam. Simpozija laikā tika uzņemta filma pēc Līgotņu Jēkaba stāsta „Lencs” motīviem. Cesvaines pils muzeja telpās apskatāma J.M.R. Lencam un viņa laikam veltīta izstāde.

Pasākumu finansēšanā piedalījās arī Cesvaines Dome, Latvijas Gētes institūts, Latvijas Kultūrkapitāla fonds.