Starptautiskā un starpdisciplinārā konference “Valodu un kultūru kontakti Baltijas jūras reģionā”

Projekta norises laiks

15.06.2018. - 30.11.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Lavijas Universitāte, Ģermānistikas nodaļa
flag-LV
Latvijas Ģermānistu apvienība
flag-DE
Bambergas Universitātes Matiasa Krāmera biedrība

Projekta mērķi

Starptautiska starpnozaru konference “Sprach- und Kulturkontakte im Ostseeraum”/ „Valodu un kultūras kontakti Baltijas jūras reģionā“ (Rīga, 20.09.-22.09.2018), uzsverot šādus galvenos uzdevumus:

  1. Koncepcionāli plānota un pamatota zināšanu pārnese starp dažādām humanitārās jomas un tām radniecīgo jomu zinātņu nozarēm.
  2. Starptautiskās sadarbības stiprināšana, zinātnisko kontaktu tīklošana un pētniecības projektu iedibināšana, iekļaujot institūcijas ārpus universitāšu akadēmiskās vides.
  3. Humanitāro zinātņu pētniecības nozīmības uzsvērums un popularizēšana sabiedrības diskursa kontekstā.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Zinātniskā konference (plenārsēdes un darbs sekcijās: referāti un diskusijas); norises vieta: Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, 2018. gada 20.-22. septembris.
  2. Konferences dalībnieku tīklošanas pasākumi (diskusijas kopīgās kafijas pauzēs un Vācijas Vēstniecības Latvijā rīkotajā pieņemšanā un vakariņās).
  3. Tematiski papildinoša kultūras programma (Ungurmuižas/Orellen muzeja un Cēsu/Wenden vēstures muzeja apmeklējums).

Projekta mērķa grupa

Tiešā grupa: 26 referenti un diskusiju dalībnieki no septiņām valstīm: Latvija, Lietuva, Igaunija, Vācija, Dānija, Somija, un Spānija, kā arī apm. 20 klausītāji: Latvijas Ģermānistu apvienības biedri, LU docētāji un studenti (jomas: ģermānistika, vēsture, kultūras zinātnes, translotoloģija u.c.)

Netiešā grupa: vispārīgi ieinteresēti klausītāji (apm. 10 personas) no Latvijas un Vācijas, kas pārstav dažādas kultūras iestādes.