Starptautiskā zinātniskā konference „Laba vietējās pašvaldības pārvaldība: demokrātija, decentralizācija un attīstība”

Projekta norises laiks

01.09.2013. - 21.10.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Šauļu Universitāte
flag-DE
Kemnicas Tehniskā universitāte
flag-EE
Latvijas Universitāte

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir  kopīgs Kemnicas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes zinātnieku kā vietējo pašvaldību ekspertu un zinātnisko organizatoru darbs pie starptautiskās zinātniskās konferences „Laba vietējās pašvaldības pārvaldība: demokrātija, decentralizācija un attīstība” organizēšanas. Galvenais projekta mērķis ir ar konferences palīdzību uzsākt ārzemju un lietuviešu zinātnieku diskusiju par labas pārvaldes tēmām. Labas pārvaldes koncepts veicina attīstību, vietējās demokrātijas un civilsabiedrības padziļināšanos, decentralizācijas principu ieviešanu, un subsidiaritātes vietējā pašvaldībā. Šie procesi ietekmē  atvērtas un uz rezultātiem orientētas pašvaldības attīstību. Konference veicinās arī valsts pārvaldes pētīšanu. Projekta rezultāti sekmēs sociālo un zinātnisko reģionu progresu,  ilgtspējīgas komunikācijas attīstību un Vācijas, Latvijas un Lietuvas universitāšu zinātnisko sadarbību.

Projekta galvenās aktivitātes

Konference „Laba vietējās pašvaldības pārvaldība: demokrātija, decentralizācija un attīstība” un tās realizēšana, konferences reklamēšana.

Projekta mērķa grupa

Projekta mērķauditorija ir dažādu nozaru zinātnieki, eksperti, doktoranti, valdības un uzņēmumu pārstāvji, kas ir ieinteresēti labas pārvaldes principos.

Konferencē piedalīsies apmēram 80 zinātnieki, doktoranti, valdības pārstāvji no Vācijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Polijas, Slovākijas, Čehijas u.c.