Starptautiska konference „Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā“. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā“

Projekta norises laiks

01.12.2012. - 18.03.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-LV
Liepājas Universitāte
flag-LV
Latvijas Kultūras akadēmija
flag-DE
Maincas Johannesa Gūtenberga Universitāte
flag-DE
Alberta – Ludviga universitāte Freiburgā
flag-EE
Igaunijas literatūrzinātnes insitūts
flag-LT
Lietuviešu literatūras un folkloras institūts

Projekta mērķis

Konferences zinātniskais mērķis – parādīt R. Blaumaņa darbus starptautiskā kontekstā un jaunos diskursos: R. Blaumaņa darbu pētniecība vācu un vācbaltu kultūras kontekstā; R. Blaumaņa darbu analīze un nozīme Baltijas literatūras un teātra telpā; Jaunu teorētisko un metodisko metožu ieviešana latviešu un vācbaltu literatūras pētniecībā, ģermanistikas jaunāko pieeju aktualizēšana.

Konferences sabiedriskais mērķis – aktivizēt interesi par R. Blaumani Latvijas kultūrvidē viņa 150 jubilejas gadā.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Starptautiskajā konferencē „Rūdolfs Blaumanis un 19./20.gs.mijas kultūras revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā” tika nolasīti 49 referāti un notika diskusijas. Konferences referenti pārstāvēja 9 valstu dažādas zinātniskās institūcijas.
  2. Starptautiskās konfrences ietvaros notika diskusija „Blaumaņa iestudējumi šodien”, kurā piedalījās vadošie latviešu teātra režisori.
  3. Konferencē tika prezentētas divu bibliotēku sagatavotās izstādes: Rīgas Centrālās bibliotēkas grāmatu izstāde „Rūdolfs Blaumanis un 19./20.gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā” un LU Bibliotēkas „Rūdolfa Blaumaņa Skroderdienas Silmačos caur gadu desmitiem.”
  4. Konferences ietvaros notika M. Balodes un J. Siliņa videofilmas „Blaumanis. Indrāni. Vēsts” filmas pirmizrāde Ērgļos, pasākuma noslēgums – ekskursija R. Blaumaņa memoriālajā mājā „Braki”.
  5. Konferences dalībniekiem bija iespēja noskatīties M. Čehova Rīgas Krievu teātrī E. Seņkova iestudēto izrādi „Indrāni”, Latvijas Nacionālajā teātrī E. Seņkova iestudēto izrādi „Purva bridējs”, apmeklēt Rīgas Jugendstila centru, Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzeju.
  6. Tika publicētas konferences programma un tēzes.
  7. Tika nodrošināta un saglabāta konferences tiešraide – http://www.lu.lv/tiesraide

Projekta mērķa grupa

Konferences apmeklētāji bija Latvijas zinātnieki, muzeju darbinieki, bibliotēku darbinieki, skolotāji, studenti, dažādi interesenti. Tiešā klātbūnē – 240, tiešsaistē – 196.