Starptautiska konference par godu 300. gadadienai kopš Imanuela Kanta dzimšanas

Projekta norises laiks

07.02.2024. - 15.11.2024.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Nacionālā bibliotēka
flag-DE
Johannesa Gūtenberga Maincas Universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte

Projekta vadītājs

Dr. Pauls Daija

Projekta mērķis(i)

2024. gadā visā pasaulē tiks atzīmēta 300. gadadiena kopš vācu filozofa Imanuela Kanta 300. dzimšanas. Latvijā šis notikums ir nozīmīgs ne tikai tāpēc, ka sniedz iespēju veidot dialogu starp filozofiju un citām humanitāro zinātņu nozarēm, bet arī tāpēc, ka ļauj stiprināt sakarus ar kolēģiem Vācijas akadēmiskajā kopienā. Projekta mērķis ir starptautiskas konferences organizēšana, kurā piedalīsies pārstāvji no Baltijas valstīm un Vācijas. To organizēs Latvijas Nacionālā bibliotēka un LU Vēstures un filozofijas fakultāte sadarbībā ar Kanta biedrības valdi, izdevuma Kant-Studien redakciju un Kanta pētniecības centru Maincā. Konference pulcēs pētniekus, kuri ir ieinteresēti Kanta filozofijā un viņa darbu ietekmē uz kultūru un pārmaiņām sabiedrībā. Konferencē tiks aplūkoti trīs tēmu loki: (1) Kanta filozofijas ietekme uz 20. gadsimta filozofisko domu (piemēram, Martīna Heidegera un Hannas Ārentes darbos); (2) Kanta ideju nozīme mūsdienu sabiedrības priekšstatos (izpratne par apgaismību un tās nozīmi šodien); (3) Kants un Baltija. Kā zināms, Kanta svarīgāko darbu pirmizdevumi nāca klajā Rīgā apgādā Johana Frīdriha Hartknoha apgādā. Tāpēc īpaša uzmanība tiks pievērsta Rīgas un Austrumprūsijas kontaktiem, izdevējdarbības vēsturei vācvalodīgajā kultūrtelpā, kā arī Kanta biogrāfijas aspektiem, kas saistīti ar Lietuvu. Tāpat konference rosinās pētīt informāciju par Kanta studentiem Kurzemē, Vidzemē, Igaunijā un Kanta lekciju konspektus LNB rokrakstu krājumā. Šīs tēmas spēs būtiski papildināt Kantam veltītos pasākumus Vācijā un pasaulē. Jubileja var kļūt par ierosmi ne tikai pētniecībai, bet arī Latvijas, Igaunijas un Vācijas pētnieku savstarpējo kontaktu stiprināšanai un Baltijas reģiona aktualizācijai vācvalodīgajā akadēmiskajā telpā.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: humanitāro zinātņu pētnieki, kuru intereses saistītas ar 18. gadsimta filozofijas un apgaismības laikmeta vēsturi.

Netiešā mērķa grupa: dažādu humanitāro zinātņu nozaru pārstāvji; augstāko mācību iestāžu studenti; pedagogi un bibliotekāri; vācbaltiešu un Vācijas kultūras vēstures interesenti.