Starptaustiska zinātniska konference „Tiesību-politiskā situācija Baltijas jūras reģionā pirms un pēc Pirmā pasaules kara (1917–1922). Jaunu valstu dibināšana un to konstitucionāli tiesiskā dimensija”

Projekta norises laiks

15.01.2014. - 15.12.2014.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Ķīles Kristiāna-Albrehta-universitāte
flag-EE
Tallinas Universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-LT
Viļņas Universitāte

Projekta mērķis

Vācijas un Baltijas valstu konstitucionālās dimensijas problemātika un politiskās situācijas analīze, dibinot demokrātisku un tiesisku valsti pēc Pirmā pasaules kara.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Informatīvā kampaņa par konferences sagatavošu, un norisi.
  2. Konference Latvijas Universitātes telpās un Jūrmalas pils. domes telpās viesnīcā (hotel) Jūrmala.
  3. Konferences materiālu sagatavošana publicēšanai un to izvietošana internetā.
  4. Konferences materiālu kā zinātniska žurnāla (Latvijas Universitātes Žurnāls. Juridiskā zinātne/Journal Of The University Of Latvia. Law, 2014, Nr. 7, ISSN 1691-7677) izdošana un prezentēšana.

Projekta mērķa grupa

75 konferences dalībnieki.

Pēc konferences materiālu izvietošanas internetā piecu gadu laikā domājamais interesentu skaits sasniegs divus tūkstošus.