Starpkultūru perspektīvas attiecībā uz humoru publiskajā diskursā

Projekta norises laiks

18.06.2014. - 12.12.2014.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Greifsvaldes Ernsta-Morica-Arndta universitāte

Projekta mērķis

• Projekta līmenī:

– apzināt valodnieciskās humora pazīmes publiskajā vācu, angļu un lietuviešu valodu diskursā;

– nosakidrot ar kādiem valodas līdzekļiem humors tiek izteikts;

– izpētīt, cik liela mūsdienās ir angļu valodas ietekme uz vācu un lietuviešu humoru;

– kādus starptautiski konverģētos un nacionāli noteiktos, specifiskos domāšanas aspektus pārvar vācu un lietuviešu humors.

• Institucionālā līmenī, projekts ir par pamatu Viļņas un Greifsvaldes universitātes ilgstošas sadarbības veidošanai un nostiprināšanai.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Pētniecības metožu apkopošana un metodoloģijas izstrāde. Darbs ar studentu individuālajiem darbiem par humora izpausmi vācu, angļu un lietuviešu valodā.

2. Metodoloģijas pārrunāšana ar Vācijas kolēģiem Greifsvaldē, 2014.gada 9. – 12. jūlijā.

3. Simpozijs par apkopotajiem pētījumu rezultātiem, tos prezentējot plašākai auditorijai (2014. gada 12. – 13. decembrī, Viļņas Universitātē)

Projekta mērķa grupa

Galvenā merķa grupa sastāvēja no vācu un angļu valodu studējošiem studentiem.