Starpdisciplinārs sadarbības projekts EEG metodes izveidei smadzeņu dzirdes garozas mērījumiem pacientiem ar UD(h)S

Projekta norises laiks

01.02.2023. - 31.10.2023.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
flag-DE
Zārlandes Universitāte
flag-LT
Viļņas Universitāte

Projekta vadītāja

Dr. Christine Groß

Projekta mērķis

Mērķis ir izstrādāt piemērotas EEG metodes dzirdes garozas funkciju mērīšanai cilvēkiem ar UD(h)S, sinerģiski apvienojot iesaistīto sadarbības partneru zināšanas un pieredzi.

Projekta galvenās aktivitātes

Šajā starpdisciplinārajā projektā plānotas šādas sadarbības aktivitātes:

  1. 01.02.-09.02.2023: projekta sākums. Sagatavojošas tiešsaistes tikšanās ar visiem projekta partneriem, lai plānotu un organizētu semināru un sadarbības semināru (skatīt 2.-4. punktu), kā arī konferences un publiskās lekcijas (skatīt 4.-6. punktu).

Organizē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija – sagatavošanās sanāksmes notiks tiešsaistē.

  1. 10.-28.02.2023

Tiešsaistes seminārs un sadarbības darbnīca “Kā izmērīt dzirdes funkcijas pacientiem ar UD(h)S, izmantojot EEG” (hibrīds: klātienē Latvijas Mūzikas akadēmijā un tiešsaistē). Visi Viļņas Universitātes dalībnieki piedalīsies klātienē (ja iespējams), Zārlandes universitātes dalībnieki piedalīsies tiešsaistē. A daļa: Šis seminārs kalpo, lai dalītos ekspertu zināšanās par dzirdes garozas MEG mērījumiem (Dr. Bettina Serrallach) un metodikas pārnešanas iespējām uz EEG (prof. Dr. Inga Griškova-Bulanova), apmainītos ar idejām un plānotu dzirdes garozas EEG mērījumu. B daļa: Sadarbības darbnīca: Jāzepa Vītola Latvijas

Mūzikas akadēmijas un Viļņas Universitātes doktoranti un pētnieki apgūst un plāno, kā MEG metodiku var pārnest uz EEG mērījumu. Dzirdes un mūzikas stimuli šajā darbnīcā tiks pārnesti uz EEG mērījumu un metode tiks izstrādāta, apvienojot pieredzi no MEG mērījumiem, EEG mērījumiem (prof. Dr. Inga Griškova-Bulanova) un veicot EEG mērījumus pacientiem ar UD(h)S (prof. Dr. Eva Möhler).

3. 01.03.2023. – 30.03.2023Jaunizstrādātā EEG mērījumu dizaina precizēšana. Izmēģinājuma EEG mērījumi (n=10) pacientiem ar UD(h)S tiek veikti Vācijā, Zārlandes universitātē, Bērnu un pusaudžu psihiatrijas, psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikā. EEG tiks izvērtēts, salīdzināts ar iepriekšējiem atklājumiem un apspriests ar visiem projekta partneriem (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Viļņas Universitāti un Zārlandes universitāti). Doktoranti no visiem partneriem iesaistīsies un iepazīs jaunizveidoto metodi. Hibrīda tikšanās ar visiem projekta partneriem. 4. 31.03.2023Pirmskonferences sanāksme un prezentācijas sagatavošana COINS konferencei “Dzirdes funkciju mērīšanas iespējas pacientiem ar UD(h)S, izmantojot EEG” notiks tiešsaistē. 5. 24.04. – 26.04.2023Viļņas Universitātes studentu apvienības rīkotajā starptautiskajā dabas zinātņu konferencē The COINS prezentācija “Iespējas dzirdes funkciju mērīšanai pacientiem ar UD(h)S, izmantojot EEG”. Lekcija: Dr. Christine Groß. Plakāta prezentācija: Jachin Pousson.  6. 21.09.2023Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas organizētā tiešsaistes lekcija. Projekta rezultāti tiks pārnesti uz terapeitiskām pieejām, kā arī uz pedagoģiskajām mācību programmām un mācību koncepcijām. Rezultāts tiks prezentēts tiešsaistes lekcijā Baltijas valstu studentiem, doktorantiem, skolotājiem un psihologiem. Šīs tiešsaistes lekcijas mērķis ir veicināt tīklošanos Baltijas valstu ietvaros, kas var veicināt turpmākus pētniecības projektus UD(h)S jomā, ņemot vērā izglītojošos un terapeitiskos aspektus. Šī tiešsaistes semināra organizēšanu, lai prezentētu projekta rezultātus, kā arī iespējamo turpmāko pārnesamību psiholoģijas, terapijas un pedagoģijas jomās, veic Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas projekta partneri. Tiešsaistes lekcija būs pieejama Mūzikas akadēmijas mājaslapā (https://www.jvlma.lv/en/) ar saiti uz Zārlandes Universitātes un Viļņas Universitātes mājaslapām (aptuvenais dalībnieku skaits ir 100). Pētījuma rezultāti būs pamats turpmākajām publikācijām un dalībai zinātniskajās konferencēs.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktoranti un pētnieki (līdz 5), Viļņas Universitātes doktoranti un projektu dalībnieki (līdz 5).

Netiešā mērķa grupa:

  • Sadarbības semināru un lekciju dalībnieki – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Viļņas Universitātes un Zārlandes universitātes studenti, doktoranti un pētnieki (līdz 40 dalībniekiem).
  • Starptautiskās konferences The COINS dalībnieki Viļņā.
  • Skolotāji, psihologi, psihiatri un terapeiti un zinātnieku aprindas, kuru darbs saistīts ar dzirdes funkcijām pacientiem ar UD(h)S (līdz 1000 cilvēkiem)
  • Tiešsaistes lekcijas dalībnieki
  • Publikāciju interesenti
  • Uzstāšanās citās starptautiskās konferencēs (piemēram, ICMPC, Neiromūzikas konferencē)