Starpdisciplinārais ieguldījums bioķīmisko tīklu dinamisko modeļu optimizācijā

Projekta norises laiks

01.07.2013. - 10.12.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
flag-DE
Ruprehta Karla Heidelbergas universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte

Projekta mērķis

  • speciālistu ar bioloģisko un matemātisko pamatizglītību starpdisciplinārā kopdarba attīstīšana bioķīmisko tīklu modelēšanā,
  • sadarbības attīstīšana starp biologiem un programmētājiem,
  • Studentu starpdisciplinārās sadarbības popularizēšana starptautiskā līmenī,
  • COPASI programmproduktā ieviesto optimizācijas metožu īpašību noskaidrošana,
  • Racionālu ieteikumu izstrāde bioķīmisko tīklu dinamisko modeļu optimizācijas metožu izvēlei.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Pieredzes apmaiņa un vienošanās par skaitlisko eksperimentu norisi.
  2. Seminārs „Dinamisko bioķīmisko modeļu optimizācijas iespējas“ Heidelbergā, Vācijā;
  3. Optimizācijas eksperimentu veikšana, lai noskaidrotu dažādu optimizācijas metožu īpašības. Zinātniskas publikācijas sagatavošana.
  4. Seminārs „Dinamisko bioķīmisko modeļu optimizācijas algoritmi“Rīgā, Latvijā.

Projekta mērķa grupa

Mērķa grupa ir starpdisciplinārās sistēmbioloģijas zinātnes virziena dalībnieki: biologi, biotehnologi un informācijas tehnologi. Semināros tieši tika uzrunāta 31 persona. Nezināms cilvēku skaits apmeklēja projekta interneta vietnes.