Starpdisciplinārā pieeja, lai uzlabotu sliktas pastorālās aprūpes kvalitāti hroniski slimiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem

Projekta norises laiks

01.07.2018. - 30.11.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
flag-DE
Vitenes/Herdekes Univeristāte
flag-DE
Minhenes Tehniskā universitāte
flag-EE
Tartu Veselības aprūpes koledža

Projekta mērķi

Studiju tikšanās un viesošanās Vitenes/Herdekes Universitātē (Vācijā), kā arī Lietuvā.

Darbsemināri, kuros kopā ar medicīnas māsām piedalās māszinību studenti un mācībspēki. Tematika – hroniski slimu un vecāka gadagājuma cilvēku garīgās vajadzības;  pētījumos gūtie pierādījumi; garīgo vajadzību identificēšana un izzināšana; garīgās aprūpes kvalitāte kopsakarā ar starpdisciplināriem pieejas veidiem; garīgās aprūpes prasmes.

Vācu referenti: Arnts Bisings un Dr. Gabriēle Štoca-Ingenlata.

Dažādu skatpunktu salīdzināšana un izpratne par kultūras atšķirībām ir svarīga, lai katrs varētu uzlabot savu prasmi, kā arī lai šīs ievirzes jau pietiekami agrīni tiktu ietvertas izglītībā un klīniskajā praksē.

Projekta galvenās aktivitātes

Studiju tikšanās un viesošanās Vitenes/Herdekes Universitātē (Vācijā), kā arī Lietuvā.

Māszinību studenti un māszinību mācībspēki no Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Māszinību fakultātes Māszinību katedras piedalījās vietējos darbsemināros – Kauņā, Lietuvā, 2018. gada novembrī.

Sertificētas medicīnas māsas un māsu darba vadītāji no Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Māszinību fakultātes Māszinību katedras piedalījās vietējos darbsemināros – Kauņā, Lietuvā, 2018. gada novembrī.

Projektā sasniegtās mērķgrupas

Tiešā mērķgrupa:

māszinību pētnieki no Lietuvas (8);

māszinību mācībspēki no Lietuvas (9);

pirmā kursa māszinību studenti no Lietuvas (30);

otrā kursa māszinību studenti no Lietuvas (15);

māszinību mācībspēki no Igaunijas (2);

pirmā un otrā kursa māszinību studenti no Igaunijas (4);

sertificētas medicīnas māsas un nodaļu vadītāji no Lietuvas (27).

Netiešā mērķgrupa:

pacienti no Lietuvas un Igaunijas (900).