Speciālistu no Vācijas dalība starptautiskas konferences organizēšanā “Mutvārdu vēsture: dialogs ar sabiedrību” un tās norisē Rīgā“

Projekta norises laiks

16.01.2012. - 01.04.2012.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Dortmundes Tehniskā Universitāte

Projekta mērķis

Projekts „Speciālistu no Vācijas dalība starptautiskas konferences organizēšanā “Mutvārdu vēsture: dialogs ar sabiedrību” un tās norisē” īstenots Latvijas Universitātes aģentūrā „Filozofijas un socioloģijas institūts”, Rīgā, laika posmā no 16.01.2012. – 01.05.2012. Projekta īstenošanā no Latvijas puses tika iesaistīta LU Filozofijas un vēstures fakultāte, LU aģentūra „Filozofijas un socioloģijas institūts”, no ārvalstīm – Stokholmas Universitātes Vēstures nodaļa un Dortmundes Tehniskā Universitāte Vācijā (partnera institūcija).

Projekta mērķis bija aktualizēt starptautisku skatījumu uz mutvārdu vēstures pētījumu metodi un iegūtajiem rezultātiem un veidot pamatu starptautiskiem projektiem mutvārdu vēstures izmantošanā sabiedrības integrācijā un aktuālu problēmu pētījumos. Nostiprināt vācu pētnieka Dr. Tomasa Loera lietotās objektīvās hermeneitikas metodes plašāku lietojumu sabiedrisko procesu analīzē, kas Latvijā līdz šim bijusi maz pazīstama, bet starptautiski atzīta pieeja datu analīzē.

Konferencē plaši tika aplūkoti tradicionāli mutvārdu vēstures temati – kā dažādi 20. gadsimta notikumi ir svarīgi cilvēku un grupu atmiņā un pašidentitātē 21. gadsimta sākumā. Būtisks jaunpienesums bija tas, ka konference spilgti parādīja mutvārdu vēstures kā metodes iespējas sabiedrībā aktuālu un svaigu jautājumu izpētē un risināšanā, vai tā būtu nabadzība Kenijā, cilvēku tirdzniecība Balkānos, rīcībspēja brīvā tirgus ekonomikas apstākļos Latvijā vai imigrācijas radītais etniskais saspīlējums Iekšskandināvijā. Kā nozīmīgs pienesums akadēmiskām debatēm tika atzītas diskusijas par pētnieka lomu pētījuma procesā, objektivitātes un subjektivitātes jautājumiem analīzē un īpaši aktuālas konferences dalībniekiem šķita diskusijas par to, kā pētniekam strādāt ar jūtām, kas neizbēgami rodas gan pētniekā, gan pētījuma dalībniekā, runājot par emocionāli piesātinātām atmiņām un emocionāli jūtīgiem jautājumiem. Tieši jūtas visbiežāk akadēmiskā analīzē un tekstos tiek aplūkotas vismazāk, kamēr stāstījumā un pētījuma procesā tām ir centrālā loma. Līdzās šīm atziņām, tika izvirzīts arī jautājums pār pētnieka ētiku un pētījumu dalībnieku privātumu, kas arvien ir komplicēts mutvārdu vēstures pieejā.

Kopumā projekta gaitā sasniegti šādi rezultāti:

  • Noorganizēta starptautiska zinātniskā konference “Mutvārdu vēsture: dialogs ar sabiedrību”;
  • Aktualizēts starptautisks skatījums uz mutvārdu vēstures pētījumu metodi un iegūtajiem rezultātiem;
  • Izveidots pamats starptautiskiem projektiem mutvārdu vēstures izmantošanā sabiedrības integrācijā un aktuālu problēmu pētījumos;
  • Nostiprināta objektīvās hermeneitikas metodes plašāks lietojums sabiedrisko procesu analīzē Latvijā.

Projekta galvenās aktivitātes

Konferences otganizēšana.

Projekta mērķa grupa

Projekta rezultātā 2012. gada 29. un 30. martā Latvijas Universitātē starptautiskā konferencē „Mutvārdu vēsture: dialogs ar sabiedrību” tikās mutvārdu vēstures un biogrāfiju pētnieki no Latvijas, vairākām Eiropas valstīm (Somijas, Lapzemes, Zviedrijas, Igaunijas, Norvēģijas, Vācijas, Anglijas, Īrijas un Polijas) un Amerikas. Konferencē kā referenti un klausītāji piedalījās vairāk nekā 115 mutvārdu vēstures speciālisti, studenti un interesenti.