Vērtīgu materiālu reģenerācija saules bateriju atkritumu apstrādes procesā

Projekta norises laiks

01.06.2019. - 15.11.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Kauņas Tehniskā universitāte (KTU)
flag-DE
Hamburgas Tehniskā universitāte (TUHH)
flag-LV
Latvijas Universitāte (LU)

Projekta mērķis

Projekta galvenie mērķi ir:

  • Si, Al un Ag RSCW materiālu atguves tehnoloģiskā optimizācija attiecībā uz primāro mehānisko priekšapstrādi: izmainot dažādus tehnoloģiskos apstākļus, piemēram, reaģentu tipu, temperatūru un ultraskaņas līmeni reaktorā;
  • izpētīt apstrādātu RSCW materiālu tehniskā pielietojuma iespējas metāla virsmu pārklāšanas jomā;
  • RSCW ķīmiskās otrreizējās pārstrādes sistēmas plānošana.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Projektu vadība un rezultātu izplatīšana (KTU, TUHH).
  2. Saules bateriju atkritumu sagatavošana laboratorijas izmeklējumiem (KTU).
  3. Laboratorijas pētījumi saules bateriju atkritumu ķīmiskai apstrādei un vērtīgu materiālu atgūšanai (TUHH, KTU, LU).
  4. Iegūto produktu (KTU) tehnoloģiskās pielietošanas iespēju izpēte.
  5. Sistēmas un tās vienību teorētiskā projektēšana RSCW apstrādei, Si, Al un Ag elementu atguvei; procesa ekonomisko un vides rādītāju noteikšana (KTU, TUHH, LU).

Projekta mērķa grupa

Tiešā: Kauņas Tehniskās universitātes, LU un TUHH profesori (3 personas), KTU vecākie pētnieki (2 personas), KTU, LU un TUHH doktorandi (9 personas), KTU maģistranti (3 personas).

Netiešā: lietuviešu EEIA pārstrādes uzņēmums AS “SoliTek R&D”, 2 personas.

Publiskie pasākumi

Ievirzes sanāksme Vācijā, TUHH, 19.-20.06.2019. G. Denafas, R. Ozola, K. Kuhta, A. Košeļeva, M. Abis, S. Dīdlers.

Apmācības un pētījumi Vācijā, TUHH, 08.-12.07.2019. Kuhta, A.Košeļeva, M. Ābis, S. Dīdlers, A. Šleiniūte, R. Ozola.

Starpsanāksme Lietuvā, KTU, 29.-30.08.2019. G. Denafas, K. Kuhta, M. Klavinš, R. Bendikiene, J. Denafas, A. Šleiniūte, J.Roberts, A.Košeļeva, M. Ābis, S. Dīdlers, R. Ozola.

Noslēguma sanāksme Latvijā, LU, 05. -06.11.2019. G. Denafas, M. Kļavinš, R. Bendikiene, J. Denafas, A. Šleiniūte, J. Roberts, A.

Preses relīze