Sociālā ilgtspēja un sociālais darbs: pieejas un metodes sociāli ilgtspējīgai praksei sociālajos darbos

Projekta norises laiks

01.09.2023. - 31.10.2023.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-DE
Austrumbavārijas Tehniskā augstskola Rēgensburgā
flag-LT
Mikola Romēra Universitāte
flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte
flag-EE
Tallinas Universitāte

Projekta vadītāja

Prof. Dr. Jolanta Pivoriene

Projekta mērķis(i)

Ilgtspēja ir galvenais Eiropas un globālās sadarbības mērķis (piemēram, ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģija vai ANO Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam). Bieži vien, izstrādājot pieejas un metodes, galvenā uzmanība tiek pievērsta ekoloģiskajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem, taču sociālajā darbā īpaši liela ietekme ir sociālajiem izaicinājumiem, un diskursā, kas veltīts prakses uzlabošanai, tiem tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība. Tādēļ šī projekta mērķis ir apspriest starpdisciplināras pieejas un metodes sociāli ilgtspējīgai praksei sociālajā darbā. Mēs plānojam pasākumus (konferenci ar pētniekiem un semināru ar studentiem no trim Baltijas valstīm), kur tiktu apvienotas dažādas pieejas un metodes ilgtspējīgas prakses veidošanai sociālajā darbā. Iespējamā prakses joma varētu būt bērnu un jauniešu labklājība, kuras sakarā novērojamas vairākas problēmas (piemēram, bērnu nabadzība, sociālā nevienlīdzība un tās sekas), jāizvērtē pieejas (piemēram, izglītība, politiska rīcība) un metodes (piemēram, pilnvarošana, pieaugušo konsultēšana). Vispirms pētnieki sniedz ieskatu par sociālajiem izaicinājumiem sabiedrībā un politikā, kā arī par iesaistīto valstu pieejām un metodēm, un pēc tam notiek apspriešanās ar studentiem, lai rastu savstarpējas saiknes un iepazītos ar iesaistīto valstu specifiku. Šo pasākumu vēlamais rezultāts būtu pastāvīga sadarbība starp iesaistītajām organizācijām (t.i., pētniecība, vasaras skola).

Iespējamie runātāji:

Prof. dr. Mihaels Gertlers (Michael Görtler)

Prof. dr. Jolanta Pivoriene

Prof. dr. Lolita Vilka

Prof. dr. Mare Leino

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta mērķi:

  1. Augstākās izglītības un zinātnes kvalitātes uzlabošana Igaunijā, Latvijā un Lietuvā sociālās ilgtspējas un sociālā darba jomā
  2. Uzlabot zinātnieku apmaiņu un sakaru dibināšanu zinātnisko attiecību un universitāšu sadarbības veicināšanai starp Vāciju un Baltijas valstīm sociālā darba jomā
  3. Sociālās ilgtspējas uzlabošana ar starpdisciplinārajām pieejām un metodēm sociālā darba prakses attīstīšanai

Tas tiks īstenots trīs posmos:

  • semināra un konferences sagatavošana (tiešsaistes sanāksmes, e-pasta apmaiņa, kopīgi dokumenti),
  • semināra un konferences īstenošana Mīkola Romera Universitātē, Viļņā, Lietuvā,
  • novērtēšana un ziņojuma sniegšana (tiešsaistes sanāksme)

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķgrupa: iesaistītie studenti (līdz 50 klātienē un 100 tiešsaistē – 50 no katras valsts) un pētnieki (līdz 100).

Netiešā mērķgrupa:

  • ne mazāk kā 100 personu no visu četru valstu akadēmiskajām aprindām, jo projekta aktivitātes un rezultāti tiks plaši izziņoti tīmekļa vietnēs, Facebook kontos;
  • aptuveni 150 organizācijas, kas nodarbinās 150 augsti kvalificētus absolventus, kuru kompetences tiks apliecinātas ar semināra sertifikātu;
  • aptuveni 1500 sociālo pakalpojumu lietotāju, kuri saņems profesionālu atbalstu no augsti kvalificētiem absolventiem (rēķinot, ka pirmajā nodarbinātības gadā vienai personai būs 10 klienti; 150 studenti x10 klienti=1500 personas);
  • aptuveni 1000 personas no plašākas sabiedrības, jo sociālo mediju portālā tik publicēts liela apjoma raksts.