SMARCAD1 hromatīna pārveidojošā proteīna ietekme uz HERV izpausmi

Projekta norises laiks

21.06.2024. - 08.11.2024.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
flag-DE
Regensburgas Universitāte

Projekta vadītāja

Silvija Bivainytė

Projekta mērķis(i)

Kā daļa no studentu apmaiņas projekta mēs strādāsim Vācijas laboratorijā, zem PD Dr. Lauras Manelītes vadības no Regensburgas Universitātes. Dr. Manelīte ir eksperte hromatīnā un hromatīna pārveidošanā (remodelēšanā), un mēs izpētīsim jaunas pētniecības metodes zem viņas uzraudzības. Laboratorijā ir nepieciešamā ekspertīze, lai veiktu detalizētu pētniecību un izskaidrotu mūsu hipotēzi par to, kā medikamenti iedarbojas atkarībā no endogēno retrovīrusu aktivitātes

Mūsu mērķis ir apgūt tehnikas, kas šobrīd nav pieejamas Kauņā. Konkrēti, mēs plānojam pētīt hromatīnas remodelējošā proteīna SMARCAD1 ietekmi uz cilvēka endogēno retrovīrusu (HERV) izpausmi. Pēc atgriešanās Lietuvā tiks rīkots seminārs, lai dalītos iegūtajās zināšanās.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

Lekcija (seminārs) tiks organizēta LVZU, kurā tiks diskutētas Vācijā apgūtās metodes, pētījuma progress un tā rezultāti. Seminārā piedalīsies Dr. Vacis Tatarūnas, Silvija Bivainytė un Ieva Čiapienė.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa: projekta komanda (pētnieki un pētījumā iesaistītie studenti no Regensburgas); pētnieki no molekulārās kardioloģijas laboratorijas, Kauņā, Lietuvā.

Personas: 22

 

Netiešā mērķa gripa: semināra apmeklētāji, pētījumā iesaistītie studenti un LVZU pētnieki.

Personas: 30 līdz 70