Slāpekļa oksīda sintēze organismā: kā saglabāt līdzsvaru?

Projekta norises laiks

01.08.2013. - 01.12.2013.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Maincas Unversitāte

Projekta mērķis

  1. Rīkot lekciju kursu Slāpekļa oksīda sintēze organismā: kā saglabāt līdzsvaru?” Latvijas un Maincas Universitātēs.
  2. Veikt kopīgo eksperimentu ar Vācijas pārstāvi.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Lekcija: „Cilvēka inducējamās NO sintāzes ekspresijas regulācijas molekulārie mehānismi”
  2.  Lekcija: NO loma dažādu klašu farmakoloģisko preparātu darbības mehānismā.
  3. Seminārs  „Vielu spēja interkalēt DNS molekulā un to bioloģiskā aktivitāte”.
  4. Kopīgais eksperiments „iNOS ekspresijas modifikācija žurkām ar eksperimentālu cukura diabētu”.

Projekta mērķa grupa

Doktorantūras skolas „Biomedicīna” klausītāji, Doktorantūras skolas „Translācijas medicīna” klausītāji, zinātnieki no LU, OSI, BMC, LLA, RSU, LUBI ,kopā – 30 klausītāji.