Šķiedru ATR FTIR spektroskopija – in vivo pētījumiem

Projekta norises laiks

01.06.2019. - 15.11.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Drēzdenes Tehniskā universitāte

Projekta mērķis

Viens no izšķirošajiem jautājumiem audzēju ķirurģijā ir audzēja robežu noteikšana ar augstu telpisko izšķirtspēju, jutīgumu un specifiskumu, pārbaudot un saglabājot normālus smadzeņu audus. Uzticama un ātra audzēju robežu identificēšana gan agrīnās stadijas audzējiem, gan ķirurģiskā procesa sākumā, t.i., pirms potenciāli slimo audu izņemšanas, ir īpaši svarīga smadzeņu operācijas laikā. Tāpat tā ir svarīga arī nieru audzējiem. Audzēja identificēšana ir ķirurģiskās ārstēšanas galvenais izaicinājums, tomēr šo klīniskās prakses izaicinājumu, var attiecināt uz visām citām ķirurģiskajām disciplīnām.

Pašlaik audzēja robežu intraoperatīvai novērtēšanai ir pieejamas dažādas metodes: intraoperatīva CT, intraoperatīva MRI un elektrofizioloģiska uzraudzība. Tostarp visizplatītākais paņēmiens vēža robežas noteikšanā ir intraoperatīvs MRI. Tomēr klīniskie MRI skeneri ļoti bieži aprobežojas ar mm telpisko izšķirtspēju, tādēļ pārbaude ir laikietilpīga, un MRI iestatīšana ir ļoti dārga. Tāpēc pašreizējā tehnoloģija nav ne ātra, ne uzticama, ne arī var tikt veikta ķirurģiskā procesa sākumā, kas nozīmē, ka parasto audu diagnostika šūnu izšķirtspējā ir iespējama tikai pēc neatgriezeniskas audu izņemšanas. Optiskajai spektroskopijai ir iespēja uzticami un ātri noteikt audzēja robežas ķirurģiskā procesa sākumā ar augstāku telpisko izšķirtspēju un ar funkcionālu spēju noteikt agrīnās stadijas audu izmaiņām.

Bez tam sanāksmes laikā, kas notiks Viļņā, vācu sadarbības partneri sniegs lekcijas, seminārus un praktiskos uzdevumus. Šī ir laba iespēja studentiem un Viļņas Universitātes pētniekiem padziļināt zināšanas biospektroskopijā un audzēju bioloģijā. Papildus tam pašreizējā projekta rezultātus plašākai mērķauditorijai izplatīs Lietuvas un Vācijas projekta partneri.

Runātāji:

Prof. Dr. Geralds Šteiners (TU Drēzdene) – Vēža audu spektrālo marķieru meklēšana ar neuzraudzītām un uzraudzītām statistikas metodēm.

Prof. Valdas Šablinskas (Viļņas Universitāte) – Šķiedru ATR FTIR spektroskopija – in vivo pētījumos.

Doktorante Rimante Bandzevičiūte (Viļņas Universitāte) – Vēža robežu noteikšana nieru un smadzeņu audos ar šķiedru ATR FTIR spektroskopiju.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Šķiedru ATR FTIR eksperimentālais darbs ar nieru vēža audiem Viļņas Universitātē 01.06.2019. – 20.10.2019.
  2. Šķiedru ATR FTIR eksperimentālais darbs ar smadzeņu vēža audiem Drēzdenes Tehniskajā universitātē 09.09.2019. – 30.09. 2019.
  3. Datu statistiskā analīze Drēzdenes Tehniskajā universitātē 01.08.2019. – 20.10.2019.
  4. Sanāksme TU Drēzdenē 11 09 2019 – 15 09 2019
  5. Lekcijas un noslēguma sanāksme Viļņas Universitātē 07.10.2019. – 11.10.2019.

Projekta mērķa grupa

Tiešā: Viļņas Universitātes svārstību spektroskopijas grupa, TU-Drēzdenes grupa. Aptuveni 20 personas

Netiešā: Studenti un pētnieki Viļņas Universitātē. Aptuveni 60 personas

Publiskie pasākumi

Lekcijas Viļņas Universitātē

10.10.2019. – 11.10.2019.

Runātāji: Prof. G. Šteiners, prof. V. Sablinskas, Doktorantūras studente R. Bandzevičiūte

Preses relīze