Simpozijs: Rūpniecība 4.0 – Gudrās ražošanas un loģistikas vīzijas un problēmas, Tallina 2015

Projekta norises laiks

01.02.2015. - 30.09.2015.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tallinas Tehniskā universitāte
flag-DE
Brēmenes Universitāte
flag-DE
Hamburgas Tehniskā universitāte
flag-DE
Humbolta Universitāte Berlīnē
flag-DE
Vismāras Lietišķo zinātņu universitāte
flag-LV
Transporta un Ssakaru Institūts
flag-EE
Inovatīvās ražošanas tehnoloģiju sistēmu kompetenču centrs
flag-EE
Igaunijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju kompāniju asociācija

Projekta mērķis

Simpozijs notika 2015. gada 12. un 13. maijā Tallinas Tehniskajā universitātē Vācijas pavasara ietvaros, un bija daļa no starptautiskās konferences “Rūpniecība 4.0” Igaunijas IT nedēļas ietvaros.

Divu dienu konferenci organizēja Vācijas vēstniecība Tallinā un Igaunijas IT un telekomunikāciju asociācija. Šajā konferencē uzsvars tika likts uz “gudro ražošanu”, kas saistīta ar inženieriju, KIT (komunikācijas un informācijas tehnoloģijas), kā arī vadības aspektiem Rūpniecībā 4.0 dizaina, produktu attīstības, piegādes ķēžu pārvaldības un atvērtās inovācijas kontekstā.

Simpozijs bija sasaistīts ar ikdienas darbību Vācijas vēstniecībā Tallinā, kas apvieno Tallinas Tehnisko universtitāti, uzņēmumu asociācijas, uzņēmumus un pētniecības iestādes, lai veicinātu Vācijas-Igaunijas sadarbību Rūpniecības 4.0 kontekstā.

Igaunijā pastāvošais akadēmiskās informācijas deficīts par Rūpniecību 4.0 tika risināts Simpozija ietvaros, pieaicinot 2 ekspertus no Vācijas un Baltijas valstīm.

Simpoziju sagatavoja Vācu-Igauņu ekspertu grupa, kuru vadīja prof. Prause (Tallinas Tehniskā universitāte)

Bija paredzētas divas sesijas 2015. gada 12. un 13. maijā, katra 4h, kurā studenti, doktorantūras studenti, zinātnieki, uzņēmēji un lēmumu pieņēmēji diskutēja par Rūpniecību 4.0.

Labākie rakstu darbi par dzirdētajām prezentācijām tiks publicēti divos speciālos žurnālos: “Drošības un ilgtspējības jautājumi” un “Uzņēmējdarbība un igltspējības problēmas”.

Simpozijs notiks Tallinas Tehniskās universitātes telpās.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Simpozijs 2 dienu garumā
  2. Publikācija par darba gaitu un rzultātiem
  3. Publikācijas izlases žurnālos
  4. Dalībnieku sanāksme un sadarbības tīklu veidošana
  5. Projekta sagatavošana

Projekta mērķa grupas

Universitātes no Vācijas, Igaunijas un Latvijas, kā arī institūcijas, uzņēmumi un pētniecības vienības no Vācijas un Igaunijas, kas strādā ar “gudro ražošanu” un piegādes ķēžu pārvaldību (Rūpniecība 4.0)